placeholder image to represent content

แบบทดสอบ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

Quiz by chanyanut tarat

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่มีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่
  วาฬ มนุษย์
  จระเข้ กบ
  นกเพนกวิน ไก่
  พะยูน คางคก
  120s
 • Q2
  ข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ได้ถูกต้อง
  แอนติไดยูเรติก – กระตุ้นการดูดกลับ Na+
  ADH – กระตุ้นการขับ Na+
  วาโซเพรสซิน – กระตุ้นการดูดกลับน้ำ
  แอลโดสเทอโรน – ลดการดูดกลับน้ำ
  120s
 • Q3
  ปัสสาวะของคนปกติจะไม่พบสารในข้อใด
  ไขมัน น้ำ
  กลูโคส โปรตีน
  ยูเรีย โซเดียม
  น้ำ แอมโมเนีย
  120s
 • Q4
  หลังจากนักเรียนออกกำลังกายอย่างหนักในคาบเรียนวิชาพลศึกษาแล้ววัดค่า pH ของเลือดทันที เลือดในร่างกายจะมีสภาพอย่างไร
  เลือดมีสภาพเป็นกรด เพราะมี H+ ในเลือดต่ำ จากนั้นสภาพค่าเลือดจะค่อยๆเป็นกลาง
  เลือดมีสภาพเป็นกรด เพราะ H+ ในเลือดสูง จากนั้นสภาพค่าเลือดจะค่อยๆเป็นกลาง
  เลือดมีสภาพเป็นเบส เพราะ OH- ในเลือดต่ำ จากนั้นสภาพค่าเลือดจะค่อยๆเป็นกลาง
  เลือดมีสภาพเป็นเบส เพราะ OH- ในเลือดสูง จากนั้นสภาพค่าเลือดจะค่อยๆเป็นกลาง
  120s
 • Q5
  ข้อใดเป็นการรักษาดุลยภาพของปลาน้ำจืด
  ขับปัสสาวะปริมาณมากและความเข้มข้นต่ำ
  ขับปัสสาวะปริมาณน้อยและความเข้มข้นต่ำ
  ขับปัสสาวะปริมาณมากและความเข้มข้นสูง
  ขับปัสสาวะปริมาณน้อยและความเข้มข้นสูง
  120s
 • Q6
  เมื่อนักเรียนเข้าโรงหนังซึ่งเปิดแอร์ไว้ที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  หลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัว เส้นขนตั้งชันขึ้น
  หลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัว ร่างกายกระตุ้นให้เมแทบอลิซึมต่ำลง
  หลอดเลือดบริเวณผิวหนังคลายตัว ต่อมเหงื่อไม่มีการหลั่งเหงื่อ
  หลอดเลือดบริเวณผิวหนังคลายตัว เส้นขนตั้งชันขึ้น
  120s
 • Q7
  ข้อใดกล่าวถึงไตผิด
  การกำจัดของเสียโดยไต มี 3 ขั้นตอน คือ การกรอง การดูดกลับ และการหลั่ง
  กลูโคส เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และโปรตีน ไม่สามารถกรองผ่านโกลเมอรูลัสได้
  หลอดเลือดรีนัลเวนนำเลือดออกจากไต และ หลอดเลือดรีนัลอาร์เตอรีนำเลือดเข้าสู่ไต
  ไต ช่วยรักษาดุลยภาพของน้ำ และกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม
  120s
 • Q8
  จากภาพ โครงสร้าง A B และ C ทำหน้าที่ใด ตามลำดับ
  Question Image
  secretion filtration reabsorption
  filtration reabsorption secretion
  filtration secretion reabsorption
  reabsorption filtration secretion
  120s
 • Q9
  ข้อใดกล่าวผิด
  ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งฮอร์โมนที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลง
  Aldosterone จากต่อมหมวกไต ช่วยรักษาสมดุลของแร่ธาตุ เช่น Na+
  ADH ถูกหลั่งออกมาเมื่อความเข้มข้นของเลือดสูงขึ้น
  สมองส่วนไฮโพทาลามัสรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย
  120s
 • Q10
  กลไกที่ทำให้ปัสสาวะมากเนื่องจากดื่มน้ำมาก คือข้อใด
  ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ADH ออกมาน้อย การดูดกลับน้ำน้อย
  ความเข้มข้นของเลือดสูง, ADH ออกมามาก การดูดกลับน้ำน้อย
  ความเข้มข้นของเลือดสูง, ADH ออกมามาก การดูดกลับน้ำมาก
  ความเข้มข้นของเลือดสูง, ADH ออกมามาก การดูดกลับน้ำน้อย
  120s
 • Q11
  เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคน ร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยสร้างสารใดมาต่อสู้
  เซรุ่ม
  แอนติเจน
  แอนติบอดี
  ทอกซอยด์
  120s
 • Q12
  การรณรงค์ให้นำเอาน้ำเลือดของผู้ป่วยที่หายขาดจากโรค Covid-19 มารักษาให้กับคนที่ป่วยและแสดงอาการของโรคอยู่ เนื่องด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด
  ในน้ำเลือดมีโปรตีนสูง
  ในน้ำเลือดมีแอนติบอดี
  ในน้ำเลือดมีแอนติเจน
  ในน้ำเลือดมีวัคซีน
  120s
 • Q13
  เมื่อเด็กหญิง ก ได้รับสาร A แล้วร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้นาน ต่อมาเขาได้รับสาร B ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้ไม่นาน สาร A และสาร B หมายถึงสารในข้อใดตามลำดับ
  วัคซีน เซรุ่ม
  เซรุ่ม ทอกซอยด์
  เซรุ่ม วัคซีน
  ทอกซอยด์ วัคซีน
  120s
 • Q14
  ข้อใดกล่าวถึงหมู่เลือดได้ถูกต้อง
  หมู่เลือด B มีแอนติเจน B แอนติบอดี A จึงไม่สามารถให้เลือดแก่ผู้ที่มีหมู่เลือด A ได้
  หมู่เลือด A มีแอนติเจน A แอนติบอดี B สามารถให้เลือดแก่ผู้มีหมู่เลือด B ได้
  หมู่เลือด O มีแอนติเจน AB และไม่มีแอนติบอดี จึงสามารถให้เลือดได้กับทุกหมู่เลือด
  หมู่เลือด AB ไม่มีแอนติเจน แต่มีแอนติบอดี AB จึงสามารถรับเลือดได้จากทุกหมู่เลือด แต่ไม่สามารถให้หมู่เลือดอื่นได้
  300s
 • Q15
  ข้อใดกล่าวถึงกลไกต่อต้านสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะผิด
  น้ำตามีเอนไซม์ไลโซไซม์ (lysozyme) ที่สามารถย่อยแบคทีเรียได้
  กระเพาะอาหารหลั่งกรดไฮโดรคลอริกทำลายแบคทีเรียที่ปนมากับอาหาร
  ผิวหนังป้องกันการบุกรุกของสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรค
  ซีเลียช่วยดูดซับฝุ่นละออง และเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ
  120s

Teachers give this quiz to your class