placeholder image to represent content

Субјекатско-предикатска реченица

Quiz by Marina Milosevic

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
13 questions
Show answers
 • Q1

  Главни реченични чланови (конституенти) су

  субјекат, апозиција

  објекат,  предикат

  прилошке одредбе, предикат

  субјекат, предикат

  30s
 • Q2

  Прочитај пажљиво реченице и распореди их према типу предиката у следећа поља:

  Users sort answers between categories
  Sorting
  60s
 • Q3

  Именским предикатом се

  описује шта ради субјекат

  дефинише субјекат или му се приписује нека особина

  30s
 • Q4

  Када фукцију субјекта врши именичка јединица у номинативу , кажемо да је 

  логички субјекат

  граматички субјекат

  30s
 • Q5

  У следећим реченицама Мика плива. и Мика је весео. субјекат је граматички.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q6

  Следећа реченица има два предиката - Мислећи непрестано, напустио је учионицу.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q7

  Глаголи као што су захладнети, свитати, грмети, севати не захтевају субјекат јер се њима исказује:

  збивање

  стање

  радња

  30s
 • Q8

  У реченици Обреновачка гимназије је у Улици Милоша Обреновића. подвучени део копилатувног предиката  зове се: 

  прилошки предикатив

  именски предикатив

  30s
 • Q9

  Којм речју треба допунити реченицу Утакмица је ______________  . да би она имала прилошки предикат.

  неизвесна

  одлична

  важна

  завршена

  сутра

  30s
 • Q10

  Препиши граматички субјекат из следеће реченице - Једноспратна кућица налази се крај језерске обале.

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q11

  У реченици Пијући на извору, пчела паде у воду и стаде се борити са таласима.  постоји сложени предикат. Одреди ком типу придада:

  модални

  фазни

  45s
 • Q12

  Подвучени део следеће реченице Јова је проглашен за председника. назива се:

  објекат

  именски предикатив

  придевски предикатив

  допунски предикатив

  15s
 • Q13

  Разврстај следеће глаголе премати типу ком припадају:

  Users sort answers between categories
  Sorting
  60s

Teachers give this quiz to your class