placeholder image to represent content

Аудандастыру-картографиялық әдістер

Quiz by Dauletkhan Nabiollin

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Аудандастыру негіздері қалыптасқан уақыт:

  XX ғасыр

  XIXғасыр аяғы XXғасыр басы

  XIX ғасыр

  XVIIIғасыр аяғы  XIXғасыр басы

  30s
 • Q2

  Менделеев кестесімен пара-пар болатын әдіс:

  Мониторинг

  Аудандастыру

  Сараптама

  Модельдеу

  30s
 • Q3

  Аудандастырылатын нысан немесе құбылыс ареалдың барлық бөлігінде бірдей қасиеттерге ие және таралу жиілігі бірдей болатын ареал түрі:

  Біртекті

  Торапты

  Жеке

  Топтық

  45s
 • Q4

  Бір немесе бірнеше белгілері бойынша ұқсас болатын аумақтарды қосу арқылы анықталатын аудан: 

  Талдамалы

  Біртекті

  Жинақтамалы

  Торапты

  30s
 • Q5

  Физикалық географияда аудандастырудың екі Жетекші фактор:

  Геология мен геоморфология

  Геология мен климат

   Табиғат зонасы мен климат

  Климат пен өзен-көлдер

  30s
 • Q6

  Экономикалық және әлеуметтік географияда аудандастыру негізгі екі әдісі:

  Талдамалы, Жинақтамалы

  Сапалық талдау, сандық тәсілдеме

  Торапты, Біртекті

  Жоғары, Төменгі

  30s
 • Q7

  Жер бетінде белгілі бір құбылыстың , нысандардың таралған аумағы:

  Аумақ

  Ареал

  Аудан

  Кеңістік

  30s
 • Q8

  Деректерді талдау үшін  қолданылатын математикалық және статистикалық әдістердің жиынтығы:

  Аудандастыру

  Салыстыру

  Сандық

  Модельдеу

  30s
 • Q9

  Төмендегі аудандастырудың түрін тап

  Әлемдік өркениет - жеке өркениет …..

  Экономикалық -География

  Физикалық -География

  Мәдениет -География

  Саяси -География

  30s
 • Q10

  Географиядағы модельдеу әдістерінің түрлері:

  6

  5

  7

  4

  30s
 • Q11

  Картадағы ирек, иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құрал:

   Курвиметр

  Планиметр

  Деңгейлегіш

  Транспортир

  30s
 • Q12

  Карта бойынша аудан өлшемін алудың кең қолданылатын, ең қарапайым жолы...

  картометриялық әдісі

  картографиялық анимация әдісі

  Растрлық бейнелер әдісі

  Палетка әдісі

  45s
 • Q13

  Картадағы кез-келген нысанның аудан өлшемін алу үшін қолданылатын картографиялық құрал:

  Деңгейлегіш

  Курвиметр

  Планиметр 

  Транспортир

  30s
 • Q14

  Аудандарды анықтау ретін сипаттаған

  В.Н.Холина 

  Баранский 

  Н.Неклесса 

  В.Бабурин 

  30s
 • Q15

  Аудандастырылатын нысан немесе құбылыс ареалдың орталық (ядро) бөлігінде неғұрлым айқын көрінеді, шеттеріне қарай жиілігі төмендейтін ареал түрі:

  Жеке

  Топтық

  Торапты

  Біртекті

  45s

Teachers give this quiz to your class