placeholder image to represent content

Аудандастыру-картографиялық әдістер

Quiz by Dauletkhan Nabiollin

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Аудандастыру негіздері қалыптасқан уақыт:

  XX ғасыр

  XIXғасыр аяғы XXғасыр басы

  XIX ғасыр

  XVIIIғасыр аяғы  XIXғасыр басы

  30s
 • Q2

  Менделеев кестесімен пара-пар болатын әдіс:

  Мониторинг

  Аудандастыру

  Сараптама

  Модельдеу

  30s
 • Q3

  Аудандастырылатын нысан немесе құбылыс ареалдың барлық бөлігінде бірдей қасиеттерге ие және таралу жиілігі бірдей болатын ареал түрі:

  Біртекті

  Торапты

  Жеке

  Топтық

  45s
 • Q4

  Бір немесе бірнеше белгілері бойынша ұқсас болатын аумақтарды қосу арқылы анықталатын аудан: 

  Талдамалы

  Біртекті

  Жинақтамалы

  Торапты

  30s
 • Q5

  Физикалық географияда аудандастырудың екі Жетекші фактор:

  Геология мен геоморфология

  Геология мен климат

   Табиғат зонасы мен климат

  Климат пен өзен-көлдер

  30s
 • Q6

  Экономикалық және әлеуметтік географияда аудандастыру негізгі екі әдісі:

  Талдамалы, Жинақтамалы

  Сапалық талдау, сандық тәсілдеме

  Торапты, Біртекті

  Жоғары, Төменгі

  30s
 • Q7

  Жер бетінде белгілі бір құбылыстың , нысандардың таралған аумағы:

  Аумақ

  Ареал

  Аудан

  Кеңістік

  30s
 • Q8

  Деректерді талдау үшін  қолданылатын математикалық және статистикалық әдістердің жиынтығы:

  Аудандастыру

  Салыстыру

  Сандық

  Модельдеу

  30s
 • Q9

  Төмендегі аудандастырудың түрін тап

  Әлемдік өркениет - жеке өркениет …..

  Экономикалық -География

  Физикалық -География

  Мәдениет -География

  Саяси -География

  30s
 • Q10

  Географиядағы модельдеу әдістерінің түрлері:

  6

  5

  7

  4

  30s
 • Q11

  Картадағы ирек, иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құрал:

   Курвиметр

  Планиметр

  Деңгейлегіш

  Транспортир

  30s
 • Q12

  Карта бойынша аудан өлшемін алудың кең қолданылатын, ең қарапайым жолы...

  картометриялық әдісі

  картографиялық анимация әдісі

  Растрлық бейнелер әдісі

  Палетка әдісі

  45s
 • Q13

  Картадағы кез-келген нысанның аудан өлшемін алу үшін қолданылатын картографиялық құрал:

  Деңгейлегіш

  Курвиметр

  Планиметр 

  Транспортир

  30s
 • Q14

  Аудандарды анықтау ретін сипаттаған

  В.Н.Холина 

  Баранский 

  Н.Неклесса 

  В.Бабурин 

  30s
 • Q15

  Аудандастырылатын нысан немесе құбылыс ареалдың орталық (ядро) бөлігінде неғұрлым айқын көрінеді, шеттеріне қарай жиілігі төмендейтін ареал түрі:

  Жеке

  Топтық

  Торапты

  Біртекті

  45s

Teachers give this quiz to your class