placeholder image to represent content

วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

Quiz by ถนอมพรรณ นาคชื่น

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  สมบัติในข้อใดของโลหะที่เรานิยมนำมาทำเป็นโครงสร้างต่าง ๆ

  ความแข็งแรง

  นำไฟฟ้า

  นำความร้อน

  ผิวมันวาว

  30s
 • Q2

  พลาสติกประเภทเทอร์มอพลาสติกสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในข้อใดได้

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q3

  ผลิตภัณฑ์ในข้อใดไม่ได้แปรรูปมาจากยางพารา

  ยางรถยนต์

  ยางยืดและยางรัดของ

  พื้นรองเท้า

  ขวดน้ำยาสารเคมี

  30s
 • Q4

  ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติของเทอร์มอเซตติงได้ถูกต้อง

  สามารถหลอมเหลวโดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม

  โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาวมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่โพลิเมอร์น้อยมาก

  โครงสร้างโมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหจับกันแน่น

  สามารถทำให้กลับเป็นรูปเดิมหรือเปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้

  30s
 • Q5

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพ

  วัสดุที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก

  วัสดุที่สามารถเป็นส่วนประกอบหรือฝังอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์ได้

  วัสดุที่มีความสามารถยืดหยุ่นโค้งงอได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 8-10 ไมครอน

  วัสดุที่ถูกสังเคราะห์โดยการดัดแปลงการจัดเรียงตัวของอะตอมให้มีช่วงขนาด 0.1-100 นาโนเมตร

  30s
 • Q6

  “เป็นวัสดุที่เกิดจากการหลอมเหลวของส่วนผสมของสารอินทรีย์ส่วนใหญ่มักเป็นซิลิกา เมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูงจะหลอมจนเป็นน้ำ”

  ข้อใดคือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุที่กล่าวมาข้างต้น

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q7

  หากต้องการยกของที่มีน้ำหนักมากขึ้นที่สูงเครื่องกลในข้อใดช่วยผ่อนแรงได้มากที่สุด

  ลิ่ม

  คานอันดับที่ 3

  พื้นเอียง

  รอกพ่วง

  30s
 • Q8

  อุปกรณ์เครื่องใช้ในข้อใดที่อาศัยหลักการทำงานของคานอันดับที่ 1

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q9

  การกระทำในข้อใดอาศัยหลักการของคานแตกต่างจากพวก

  ใช้คีมคีบน้ำแข็ง

  ใช้รถเข็นขนทราย

  ใช้ไม้กวาดพื้น

  ใช้ตะเกียบคีบลูกชิ้น

  30s
 • Q10

  จากรูปควรใช้เครื่องมือในข้อใดตัดชิ้นงานจึงจะเหมาะสม

  Question Image

  สว่านมือ

  เลื่อยมือ

  สว่านไฟฟ้า

  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

  30s
 • Q11

  ข้อใดคือตัวกลางของเสียงที่จะทำให้อัตราเร็วของเสียงเดินทางได้เร็วที่สุด

  น้ำ

  อากาศ

  เหล็ก

  น้ำทะเล

  30s
 • Q12

  ข้อใดคือหลักการทำงานของลำโพง

  เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้มาจากเครื่องขยายเป็นสัญญาณเสียง

  รับเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อประมวลผลในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ผสมเสียงอื่น ๆ

  เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล

  การป้อนแรงดันไฟฟ้าทำให้กำเนิดเสียงได้ด้วยตนเองแต่ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่เสียงได้

  30s
 • Q13

  ในการต่อวงจรไฟฟ้าจะต้องมีอุปกรณ์ใดบ้าง จึงจะสามารถต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้

  สายไฟ ทองแดง หลอดไฟ

  สายไฟ เหล็ก หลอดไฟ

  แบตเตอรี่ สายไฟ หลอดไฟ

  ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ

  30s
 • Q14

  ข้อใดกล่าวถึงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมได้ถูกต้อง

  หลอดไฟจะขาด

  กระแสไฟฟ้าจะไหลครบวงจร

  วงจรจะเป็นวงจรเปิด

  ความต้านทานในหลอดไฟจะเพิ่มขึ้น

  30s
 • Q15

  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดที่เมื่อหลอดไฟ   A ชำรุด หลอดไฟ  B จะสามารถใช้งานได้

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s

Teachers give this quiz to your class