placeholder image to represent content

ทบทวนบทเรียน เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา

Quiz by นางจันทิมา สเวดเดอร์แมน

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
19 questions
Show answers
 • Q1

  ๑.   เรื่องราชาธิราชแต่งขึ้นในรัชสมัยใด

  ง. พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ข. พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  ก. พระเจ้ากรุงธนบุรี                                                       

  ค. พระพุทธเลิศหล้านภาลัย                                            

  30s
 • Q2

     ๒.   เรื่องราชาธิราชมีวัตถุประสงค์ในการแต่งตามข้อใด

  ง. เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่แม่ทัพนายกองทั้งหลาย

  ข. เพื่อใช้เป็นตำราในการทำสงคราม

  ก. เพื่อเป็นคติบำรุงปัญญาแก่ประชาชน        

  ค. เพื่อให้เกิดความรักชาติบ้านเมืองของตน  

  30s
 • Q3

      ๓.   เรื่องราชาธิราชได้เค้าโครงเรื่องมาจากเอกสารตามข้อใด

  ง. ประวัติศาสตร์มอญ

  ข. พงศาวดารมอญ                 

  ก.     พงศาวดารพม่า                                                          

  ค. ประวัติศาสตร์พม่า                                                      

  30s
 • Q4

      ๔.   ใครเป็นผู้จับตัวสมิงพระรามไปเป็นเชลย  และจองจำไว้  ณ  กรุงอังวะ

  ก. พระเจ้ากรุงต้าฉิง                                                        

  ค. พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง                                                     

  ข. มังรายกะยอฉะวา                              

  ง. พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา      

  30s
 • Q5

  ๕.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  ค. พระเจ้ากรุงต้าฉิง  ยกทัพมาเพื่อต้องการดูทหารทั้ง  ๒  ฝ่ายขี่ม้ารำทวนสู้กันตัวต่อตัว                             

  ก. กามะนีคือทหารของพระเจ้ากรุงต้าฉิง      

  ง. พระเจ้ากรุงต้าฉิง  ยกทัพมาเพื่อต้องการให้พระเจ้าอังวะอยู่ในอำนาจออกมาถวายบังคมตน

  ข. พระเจ้ากรุงต้าฉิง  ยกทัพมาเพื่อต้องการตีเอากรุงอังวะเป็นเมืองขึ้น

  30s
 • Q6

       ๖.   พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง  เมื่อได้รับพระราชสาส์นของพระเจ้ากรุงจีนแล้ว  พระองค์ทรงรู้สึกตามข้อใด

  ค. รู้สึกดีพระทัยที่จะได้ทอดพระเนตรการสู้รบที่ถูกต้องเป็นธรรม                              

  ข. รู้สึกเสียพระทัยเพราะคงไม่มีทหารพม่าคนใดอาสาออกต่อสู้

  ง. รู้สึกเสียพระทัยเพราะการสู้รบครั้งนี้ทหารของพระองค์คงพ่ายแพ้แน่นอน

  ก. รู้สึกดีพระทัยที่จะได้ดูทหารขี่ม้าสู้กันตัวต่อตัว                                         

  30s
 • Q7

     ๗.   เหตุใดสมิงพระรามจึงกล่าวว่า  “เหมือนหาบสองบ่าอาสาสองเจ้าหาควรไม่”

  ข. เพราะตนเองนั้นเป็นชาวมอญไม่ควรไปรับใช้ชาวพม่า           

  ง.เพราะตนเองนั้นเป็นข้าของพระเจ้าราชาธิราชแล้วยังจะมารับใช้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องอีก

  ก. เพราะคนเราไม่ควรทำงานสองอย่างพร้อม ๆ กัน                    

  ค.เพราะตนเองอาสามาสู้รบกับพม่าแล้วยังจะอาสาไปสู้รบกับจีนอีก                           

  30s
 • Q8

     ๘.   เหตุใดสมิงพระรามจึงเปลี่ยนใจคิดอาสาออกไปต่อสู้กับกามะนี

  ข. เพื่อตัดกำลังข้าศึกมิให้ยกล่วงไปถึงหงสาวดี                                            

  ก. เพื่อหวังอามิสสินจ้างรางวัล                                                      

  ง. เพื่อแสดงให้เห็นว่าทหารมอญนั้นมีฝีมือเหนือกว่าทหารพม่า

  ค. เพื่อไม่ให้ใครมาดูถูกว่าทหารมอญไม่มีฝีมือในการต่อสู้                          

  30s
 • Q9

       ๙.   ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง

  ค. ทหารดีถ้าอาสาออกทำศึกสงครามจึงจะรู้ว่าดี            

  ง. สตรีงามต้องถึงพร้อมด้วยมีวิชาความรู้จึงจะนับว่างาม

  ข. ม้าดีต่อเมื่อเอามือแตะหลังดูจึงจะรู้ว่าดี                     

  ก. ช้างดีต่อเมื่อขี่จึงจะรู้ว่าดี                            

  30s
 • Q10

   ๑๐.   ข้อใดคือความหมายของคำว่า  “ม้าเชลยศักดิ์”

  ข. ม้าของพระเจ้าแผ่นดิน     

  ค.ม้าของผู้ถูกข้าศึกจับตัวได้                                         

  ก. ม้าของเชลย                                                                

   ง.ม้าที่ไม่ใช่ม้าหลวงคือม้าของชาวบ้าน

  30s
 • Q11

   ๑๑.   ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง

  ก. สมิงพระรามไม่เลือกม้าที่เป็นม้าหลวง

  ค. สมิงพระรามเลือกม้าตัวที่ใช้มือแตะหลังแล้วอ่อนหลังทรุดลง

  ง. สมิงพระรามขอทดลองฝึกหัดม้าเพื่อให้เชื่องก่อน

  ข. สมิงพระรามเลือกม้าของหญิงม่าย

  30s
 • Q12

  ๑๒.   เมื่อได้ม้าสมใจแล้ว  สมิงพระรามได้ทูลขออะไรจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องอีก

  ง. เสื้อสีชมพูขลิบทองจีบเอว

  ค. ขอเหล็กกับตะกรวย                                                   

  ก. ผ้าโพกศีรษะ                                                               

  ข. แหวนสอดก้อย

  30s
 • Q13

  ๑๓.   สมิงพระรามวางแผนในการเอาชนะกามะนีอย่างไร

  ข. ชวนกามะนีร่ายรำเพลงดาบบนหลังม้าหน้าที่นั่ง

  ก. ชวนกามะนีขี่ม้าวิ่งประลองฝีเท้ากัน

  ง.ชวนกามะนีขี่ม้าโจนข้ามฟากลำมาบกว้าง  ๕  วา

  ค. ชวนกามะนีร่ายรำเพลงทวนบนหลังม้าหน้าที่นั่ง

  30s
 • Q14

  ๑๔.   เมื่อกามะนีเสียทีแก่สมิงพระรามแล้ว  พระเจ้ากรุงจีนทรงกระทำตามข้อใด

  ง. ให้เลิกทัพกลับไปยังกรุงจีนตามที่ได้ให้สัญญาไว้

  ก. เตรียมบุกเข้าตีกรุงอังวะ

  ข. ส่งทูตมาขอตัวสมิงพระรามไปอยู่ยังกรุงจีน

  ค. ส่งพระราชสาส์นมาท้ารบกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

  30s
 • Q15

  ๑๕.   ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของพระเจ้ากรุงจีนที่กล่าวไว้ในเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา

  ง. รักลูกเมียประดุจชีวิต

  ข. มีใจเป็นธรรม                    

  ก. รักษาคำสัตย์                

  ค. มีน้ำใจนักกีฬา                    

  30s

Teachers give this quiz to your class