placeholder image to represent content

Операционна система

Quiz by Yasenov

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1
  Функция на операционната система е:
  сваля файлове от интернет
  осигурява сърфиране в интернет
  осъществява връзката между компютъра и потребителя
  осъществява връзката между потребителите
  30s
 • Q2
  Функция на операционната система е:
  редактира изображения
  управлява периферните устройства
  редактира правописни грешки в документ
  сваля видео от интернет
  30s
 • Q3
  Функция на операционната система е:
  управлява електронните таблици
  управлява изпълнението на програмите
  осигурява изпращане на имейли
  сваля аудио от интернет
  30s
 • Q4
  Операционна система е:
  съвкупност от презентации
  съвкупност от таблици
  съвкупност от документи
  съвкупност от програмни средства
  30s
 • Q5
  Най-малката единица за информация е:
  бит
  килобайт
  байт
  мегабайт
  30s
 • Q6
  Всеки файл има име и:
  разширение
  папка
  програма
  допълнение
  30s
 • Q7
  Организацията на информацията във файлове и папки се нарича:
  класове
  папки
  файлова структура
  файлове
  30s
 • Q8
  Иконата е:
  преместен файл, папка или програма
  графическо изображение на файл, папка или програма
  директория
  копие на файл, папка или програма
  30s
 • Q9
  Операционната система е част от:
  системния софтуер
  компютърния хардуер
  данните
  приложния софтуер
  30s
 • Q10
  Кое от посочените имена не е име на операционна система?
  Android
  Linux
  Microsoft Word
  Microsoft Windows
  30s
 • Q11
  Desktop се нарича:
  меню
  работно поле
  икона
  лента на задачи
  30s
 • Q12
  Файл с размер от 4GB не може да се запише на:
  компактдиск (CD)
  дигитален видеодиск (DVD)
  USB флаш памет (USB Flash Drive)
  твърд диск (HDD)
  30s
 • Q13
  Файл с разширение docx е:
  графичен формат
  презентация
  електронна таблица
  текстов документ
  30s
 • Q14
  Командата за преименуване на папка (файл) е:
  Cut
  Delete
  Renаme
  New Folder
  30s
 • Q15
  Съвкупност от данни, съхранени под определено име, се нарича:
  файл
  папка
  меню
  прозорец
  30s

Teachers give this quiz to your class