placeholder image to represent content

ดินดีคือดินร่วน แต่ที่ดิฉันอ้วนเป็นเพราะหิว

Quiz by second me

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำเนิดดิน

  Question Image

  เกิดจากการสลายตัวของซากพืช ซากสัตว์

  เกิดมาจากเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆ

  เกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุ

  เกิดจากเศษหินที่ผุพังผสมกับอินทรียวัตถุ

  15s
 • Q2

  เพราะเหตุใดผิวดินบน (ดินชั้นO) จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกมากที่สุด 

  Question Image

  เพราะมีการสะสมของสารอินทรีย์ที่ได้จากฮิวมัสมากกว่าชั้นอื่น

  เพราะดินมีเนื้อแน่น มีความชื้นสูง เป็นดินเหนียว

  มีการสะสมตะกอนและแร่ธาตุมากกว่าดินชั้นอื่น

  มีเนื้อดินที่หยาบ มีหินลักษณะเป็นก้อนๆจำนวนมาก

  15s
 • Q3

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดินชั้นล่าง (ชั้น B)

  Question Image

  เป็นชั้นที่มีการสะสมของตะกอนและแร่ธาตุ ซึ่งถูกชะล้างมาจากดินชั้นบน มีความชื้นสูง

  เป็นชั้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากมีการสะสมของสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชซากสัตว์

  เป็นชั้นที่มีสีซีดจาง มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่าชั้น A

  เป็นชั้นของหินแข็งชนิดต่างๆ ที่ยังไม่ผุพังสลายตัว

  15s
 • Q4

  ส่วนประกอบใดที่ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

  Question Image

  ปริมาณของน้ำ

  ปริมาณของแร่ธาตุที่อยู่ในดิน

  ปริมาณของฮิวมัส

  สภาพอากาศและอุณหภูมิ

  15s
 • Q5

  ข้อใดจับคู่กลุ่มดินและลักษณะดินถูกต้องที่สุด

  Question Image

  กลุ่มดินเนื้อปานกลาง - ดินร่วนปนทรายแป้ง

  กลุ่มดินเนื้อหยาบ - ดินทรายแป้ง

  กลุ่มดินเนื้อปานกลาง - ดินร่วนปนดินเหนียว

  กลุ่มดินเนื้อละเอียด - ดินทราย

  15s
 • Q6

  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางดิน

  Question Image

  การเกิดน้ำป่าไหลหลาก

  ความต้องการของมนุษย์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

  การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืช

  การใช้สารกำจัดวัชพืชและแมลง

  15s
 • Q7

  พฤติกรรมใดต่อไปนี้ส่งผลให้เกิดมลพิษทางดิน

  Question Image

  การปลูกพืชหมุนเวียน

  การใช้สารเคมีทางการเกษตร

  การเลี้ยงสัตว์และใช้สารกำจัดวัชพืช

  การเพาะปลูกพืชขั้นบันได

  15s
 • Q8

  การกระทำใดทำให้ดินเสียน้อยที่สุด

  Question Image

  การใช้ปูนขาวแก้ดินเปรี้ยวติดต่อกันเป็นเวลานาน

  การใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกร

  การระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนทิ้งลงบนพื้นดิน

  การฝังซากพืชซากสัตว์ลงในดิน 

  15s
 • Q9

  ข้อใดต่อไปนี้คือดัชนีที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของดินกลุ่มสารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย

  Question Image

  ดีดีที 

  ตะกั่ว

  คาร์บอนเตตระคลอไรด์

  ไซยาไนด์

  15s
 • Q10

  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการพังทลายของดินจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  15s
 • Q11

  ปัจจัยในข้อใดจะส่งผลต่อความรุนเเรงในการชะล้างพังทลายของหน้าดินมากที่สุด

  Question Image

  สิ่งมีชีวิตในดิน

  ภูมิอากาศ

  ภูมิประเทศ

  ทิศทางลม

  15s
 • Q12

  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไมโครพลาสติก

  Question Image

  เกิดจากการผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่

  หากสิ่งมีชีวิตกินเข้าไปอาจทำให้เกิดการสะสมในโซ่อาหารได้

  เกิดจากการแตกหักย่อยสลายของขยะพลาสติกขนาดเล็ก

  ช่วยกระตุ้นกระบวนการต่างๆของร่างกาย

  15s
 • Q13

  ข้อใดไม่ใช่พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งจำนวน 7 ชนิดที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกมีกำหนดการเลือกใช้

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  15s
 • Q14

  การปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่งผลให้เกิดปัญหาใด

  Question Image

  เกิดการพังทลายของดิน

  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

  เกิดการตกค้างของสารเคมีในดิน

  ดินขาดแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติ

  15s
 • Q15

  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เกิดได้หลายสาเหตุยกเว้นข้อใด

  Question Image

  การเลี้ยงสัตว์

  ดินที่มีธาตุอาหารมากถูกพัดพาออกจากพื้นที่

  การปลูกพืชโตเร็วและใช้ธาตุอาหารสูง

  การปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นเวลานาน

  15s

Teachers give this quiz to your class