placeholder image to represent content

Маркетингийн сувгийн мөн чанар, ач холбогдол

Quiz by ENKOO EB

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Сувгийн гишүүдийн үүргээс илүүцийг сонго

  Бодит бус хуваарилалт

  Харилцаа холбооны үүрэг

  Мэдээллийн үүрэг

  Санхүүжүүлэгч

  10s
 • Q2

  Сувгийн зөрчлийг хэвтээ, босоо, зэрэгцээ гэж 3 ангилдаг

  false
  true
  True or False
  10s
 • Q3

  Эцсийн бүтээгдэхүүнийг бий болгохтой холбоотой түүхий эд, материал, бүтээмж, хүчин чадал зэрэг асуудлууд юунд багтдаг вэ?

  Маркетингийн сувгийн зохион байгуулалт

  Сувгийн зөрчил

  Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ

  Эрэлтийн гинжин хэлхээ

  10s
 • Q4

  Номин их дэлгүүрт Жүр үр брэндийн гурилан бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа бол тэр маркетингийн ямар тогтолцоо вэ?

  Уламжлалт

  Олон сувагт

  Босоо

  Хэвтээ

  10s
 • Q5

  Байгууллагууд дундын харилцаанд саад үүссэн бол энэ зөрчил үүсэх шалтгаан мөн.

  true
  false
  True or False
  10s
 • Q6

  Маркетингийн сувгийг төлөвлөх ажлыг ......... гэнэ.

  сувгийн гишүүдийн үүрэг хариуцлага

  сувгийн дизайны шийдвэр

  сувгийн түвшин

  сувгийн зохион байгуулалт

  10s
 • Q7

  Үнийн бодлого, борлуулалтын нөхцөл, төлбөрийн нөхцөл зэргийг урьдчилан тооцоолох нь юунд багтах вэ?

  Сувгийн гишүүдийн үүрэг хариуцлага

  Сувгийн гишүүдийн үүрэг

  Санхүүжүүлэгч

  Зуучлагчдын төрөл

  10s
 • Q8

  Бөөний худалдааны ангилалд орохгүйг сонго

  Брокер - агент

  Борлуулалтын хэлтэс, газар

  Жижиглэн худалдаа

  Бөөний худалдаачид

  10s
 • Q9

  Хувь хүний хэрэгцээнд зориулан үйл ажиллагаа явуулдаг зуучлагчдыг бөөний худалдаачид гэнэ.

  false
  true
  True or False
  10s
 • Q10

  Бөөний худалдаачид нь их хэмжээний бараа татдагаараа жижиглэн худалдаачдаас ялгаатай.

  true
  false
  True or False
  10s
 • Q11

  Их дэлгүүр, супермаркет, төрөлжсөн дэлгүүр зэрэг нь аль төрөлд багтах вэ?

  Жижиглэн худалдаа - Дэлгүүр

  Жижиглэн худалдаа - Дэлгүүр бус

  Бөөний худалдаа - Дэлгүүр бус

  Бөөний худалдаа - Дэлгүүр

  10s
 • Q12

  Жижиглэн худалдаачид бизнес эрхлэгчид биш.

  false
  true
  True or False
  10s
 • Q13

  Internom номын дэлгүүр бол...

  Төрөлжсөн дэлгүүр

  Бөөний худалдаа

  Ая тухтай дэлгүүр

  Аль нь ч биш

  10s
 • Q14

  Үндсэн хувилбаруудыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтэд багтахгүйг сонго

  Хяналтын шалгуур

  Эдийн засгийн шалгуур

  Зохицох шалгуур

  Тооцох шалгуур

  10s
 • Q15

  Компани - Б.Х - Ж.Х - Хэрэглэгч

  0 түвшин

  2 түвшин

  3 түвшин

  1 түвшин

  10s

Teachers give this quiz to your class