placeholder image to represent content

Спадковість та мінливість

Quiz by Ярослава Харченко

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1

  Укажіть приклад геномної мутації

  втрата частини п'ятої хромосоми

  трисомія за 21-ю парою хромосом

  транслокація частини хромосоми на іншу хромосому

  випадіння трьох нуклеотидів на певній ділянці ДНК

  30s
 • Q2

  Синдром Клайнфельтера, що характеризується зайвою Х-хромосомою в чоловічому каріотипі, є прикладом

  хромосомної мутації

  нуклеотидної мутації

  генної мутації

  геномної мутації

  30s
 • Q3

  Відомо, що верхні листочки дерева мають менший розмір листкової пластинки, адже отримують більше сонячного світла, ніж нижні листки дерева, яким необхідно збільшувати свою площу поверхні щоб компенсувати нестачу світла. Цей факт є прикладом

  модифікаційної мінливості

  мутаційної мінливості

  комбінативної мінливості

  успадкування ознаки довжини листкової пластинки

  30s
 • Q4

  Укажіть приклад біологічного мутагенного фактора

  ультрафіолетове випромінювання

  нікотин

  вірус папіломи людини

  пестициди

  30s
 • Q5

  Можливий діапазон змін за модифікаційної мінливості має назву норма реакції і визначається

  генотипом

  генофондом

  фенотипом

  каріотипом

  30s
 • Q6

  Яка з форм мінливості пов'язана зі змінами фенотипу?

  мутаційна

  комбінативна

  рекомбінаційна

  вікова

  30s
 • Q7

  Поліплоїдія може бути сумісна з життям у

  ссавців

  бактерій

  людини

  рослин

  30s
 • Q8

  За схрещування домінантної і рецесивної гомозигот у F1 спостерігається:

  Одноманітність гібридів

  Розщеплення 1:1

  Розщеплення 3:1

  Розщеплення 2:1

  30s
 • Q9

  Що є продуктами експресії гена?

  Білки

  ДНК і білки

  Ліпіди і вуглеводи

  Білки і РНК

  30s
 • Q10

  Зазначте некодувальну ділянку гена у клітинах еукаріот

  Інтрон

  Інтерферон

  Оперон

  Екзон

  30s
 • Q11

  Діагностування патологій хромосомного набору на ранніх етапах розвитку можливе завдяки вивченню ...

  Фенотипу

  Генотипу

  Каріотипу

  Окремих генів

  30s
 • Q12

  Визначте тип успадкування блакитноокості, який проявляється не у кожному поколінні і має однакову частоту у чоловіків і жінок

  Аутосомний домінантний

  Аутосомний рецесивний

  Х-зчеплений рецесивний

  Х-зчеплений домінантний

  30s
 • Q13

  Поліморфізм популяції — це

  група генів представлена великою кількістю алелей

  ген у популяції представлений лише одним алелем

  ген у популяції немає алельних проявів

  група генів представлена лише одним алелем

  30s
 • Q14

  Генофонд популяції — це

  сукупність ознак однієї популяції

  чисельна характеристика популяції

  взаємодія різних генів і особин різної статі

  сукупність усіх генів і алелів популяції

  30s

Teachers give this quiz to your class