placeholder image to represent content

การพูด ฟัง ดู

Quiz by มนิดา อันภักดี

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
7 questions
Show answers
 • Q1

  บุคคลในข้อใดขาดมารยาทในการฟัง

  เมื่อวิทยากรเริ่มบรรยายสิรินาถนั่งฟังอย่างตั้งใจ

  สุชาดาสบตาอาจารย์ขณะฟังบรรยาย

  ขณะฟังบรรยายมาลีมักจะซักถามตลอดเวลา

  กรองกาญจน์ปรบมือเสียงดังหลังจากพิธีกรแนะนําผู้บรรยาย

  30s
 • Q2

  การฟังในข้อใดมีจุดมุ่งหมายต่างจากข้ออื่น

  วันเพ็ญฟังการอภิปรายเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง

  วันดีฟังถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล

  วันงามฟังเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป์

  วันรุ่งฟังวิทยุรายการตลาดเช้าข่าวสด

  30s
 • Q3

  ข้อใดเป็นเรื่องที่ควรนำมามาสนทนากับคนที่เพิ่งรู้จัก

  ปัญหาการเมือง

  ดิน ฟ้า อากาศ

  ความเป็นอยู่ในครอบครัว

  ความเชื่อทางศาสนา

  30s
 • Q4

  การพูดในข้อใดมีน้ำเสียงต่างกับข้ออื่น

  หยุดทีเถอะ ฉันจะนอน

  หยุดทีเถอะ  แล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะ

  หยุดทีเถอะ เธอเหนื่อยมากแล้ววันนี้

  หยุดทีเถอะ พูดเรื่องอื่นบ้างได้ไหม

  30s
 • Q5

  ข่าวโทรทัศน์ทุกช่องเมื่อคืนตรงกันหมด เป็นข่าวรถขนระเบิดสภาพเตรียมพร้อม

  ฉันว่าดูหนังเรื่องโหมโรงจบแล้ว ทำให้รักดนตรีไทยขึ้นเยอะเลย

  สารคดีชีวิตสัตว์ป่าทำให้ได้ข้อคิดจริงๆ ชีวิตใครใครก็ รักเราท่านประจักษ์กันหรือไม่

  คำพูดในข้อใดไม่แสดงการวิเคราะห์วิจารณ์

  ดูละครสะดุด รักเมื่อคืน สงสารพระเอกใครมีแม่ที่คอยบงการอย่างนี้น่าอนาถ

  30s
 • Q6

  ถ้าท่านเป็นพ่อค้าและถูกลูกค้าต่อว่าว่าสินค้าของท่านแพงเกินไป ท่านจะตอบเช่นไรจงจะเหมาะสมในการสร้างไมตรี

  ต้นทุนมากแพงแล้วครับ คราวหน้ามาอุดหนุนอีกผมจะลดให้

  รอให้ราคามันลดลงก่อนแล้วค่อยมาซื้อนะครับ

  ถ้าคุณยังไม่พร้อม วันหลังค่อยมาซื้อก็ ได้ครับของยังมีอยู่

  ของดีมันก็ต้องแพงเป็นธรรมดาครับ ของถูกไม่มีดีหรอกครับ

  30s
 • Q7

  แม้มิได้เป็นดอกกุหลาบขาว    ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว 

  แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกาว      จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา

       หลังจากฟังแล้วเธอรู้สึกประทบใจมาก  เพราะให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตว่าคนเราควรพอใจกับส่ิงที่เราเป็นอยู่ จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้น แสดงว่าสมศรีมีสัมฤทธิ์ผลในการฟังขั้นใด

  เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด

  บอกได้ว่าส่ิงที่ได้ ฟังน่าเช่ือถือ

  ประเมินได้ว่าส่ิงท่ีได้ฟังมีประโยชน์

  รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน

  30s

Teachers give this quiz to your class