placeholder image to represent content

Бизнес ва тадбиркорлик фаолияти. Корхона (фирма) харажатлари ва фойдаси

Quiz by Назокат Курбаналиева

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
17 questions
Show answers
 • Q1

  Давлат корхоналари нечта гурухдан иборат

  5 та гурух

  3 та гурух

  4 та гурух

  2 та гурух

  30s
 • Q2

  ... - ҳуқуқий ва хўжалик мустақиллигига эга бўлмаган корхоналар -улар давлатнинг маъмурий-бошқариш тизимига киради ва вазирлик, маҳкама ёкимаҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органларига бевосита бўйсунади ёки уларнингтаркибий қисми ҳисобланади.

  давлат ишлаб чиқариш корхоналари

  аралаш компания

  бюджет корхоналари

  аксиядорлик жамияти

  30s
 • Q3

  Давлат ишлаб чикариш корхоналари- ҳиссадорлик жамиятлари ва мажбуриятлари чекланган ширкатларшаклида ташкил қилиниб, акциялари давлатга ва хусусий омонатчиларга тааллуқлибўлади., улар хусусий фирмаларга нисбатан маълум имтиёзлардан фойдаланади. 

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q4

  Акцияда ифодаланган пул суммаси нима деб аталади?

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q5

  Акция курси қандай аниқланади?

  АК=\frac{Д}{Ф}\times100\%

  АК=\frac{Ф}{Д}\times50\%

  АК=\ Д\times\frac{Ф}{100}

  30s
 • Q6

  Тадбиркорлик капитали тавсифига кўра неча қисмга булинади?

  2 қисмга асосий ва айланма капитал

  2 қисмга жорий ва айланма капитал

  2 қисмга асосий ва жорий капитал

  2 қисмга айланма ва асосий капитал

  30s
 • Q7

  Тадбиркорлик капиталининг айланиш вақти нимага тенг?

  Ав=Ив+Мв

  Ав=Ив/Мв

  Ав=Ив-Мв

  Ав=Ив*Мв

  30s
 • Q8

  Капиталнинг эскириш турлари қандай?

  Маънавий ва жисмоний

  жисмоний ва техник

  ташқи ва маънавий

  ташқи ва жисмоний

  30s
 • Q9

  Асосий капитал эскириб боришига қараб, унинг қийматини аста-секин  ишлаб чиқарилган маҳсулотга ўтказиш, асосийкапитални кейинчалик қайта тиклаш мақсадларида маҳсулотнинг  амортизация миқдорига тенг қисмини жамғариш жараёнидан иборат.

  Техник эскириш

  Ижара

  маънавий эскириш

  Амортизация

  30s
 • Q10

  Миллий иқтисод миқйосида асосий капиталдан олинадиган самара даражаси

  К_{сиг.кор.}=\frac{К_{ас}}{М}

  М_{сиг}=\frac{АК}{Мд}

  К_с=\frac{ЯИМ}{К_{ас}}

  К_{самара}=\frac{К_{ас}}{ЯИМ}

  30s
 • Q11

  Ишлаб чиқариш харажатлари- бу товар ва хизматларни ишлаб чиқариш ва истеъмолчиларга етказиб беришга қилинадиган барча сарфлардир.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q12

  Ишлаб чиқариш харажатлари келтирилмаган жавобни топинг.

  Солиқлар

  суғурта

  иш ҳақи

  Ер ҳақи

  30s
 • Q13

  ...- бу ишлаб чиқаришга қилинган барча сарф-харажатларнинг пулдаги ифодасидир

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q14

  Бевосита харажатларга кайси бири кирмайди?

  маркетинг

  иш ҳаки

  амортизация

  хом ашё

  30s
 • Q15

  Муомала харажатлари тўғри кўрсатилган қаторни топинг.

  хом ашё

  амортизация

  иш ҳақи

  қадоклаш

  30s

Teachers give this quiz to your class