placeholder image to represent content

Навчання граматики в ПШ

Quiz by Lada Petryk

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Експліцитний підхід до формування іншомовних граматичних навичок передбачає навчання граматичного матеріалу на основі правил
  неправда
  правда
  20s
 • Q2
  Правила-інструкції пропонуються учням для заучування та відтворення.
  правда
  неправда
  20s
 • Q3
  Індуктивний метод - це шлях від правила, значення та функції граматичного явища до практичних дій
  правда
  неправда
  20s
 • Q4
  Завданням навчання граматики у початковій школі є
  забезпечити учням систематичні знання з граматики ІМ
  сформувати репродуктивні й рецептивні граматичні навички
  сформувати репродуктивні граматичні навички
  20s
 • Q5
  До активного граматичного мінімуму входять
  граматичні явища, які необхідно розпізнавати й розуміти в текстах при читанні
  граматичні явища, які використовуються лише в усному мовленні
  граматичні явища, які учень має вживати в говорінні і писемному мовленні та розуміти при читанні та аудіюванні
  20s
 • Q6
  Сформованість репродуктивної граматичної навички характеризується вміннями:
  сприймати граматичну структуру у процесі аудіювання
  вживати граматичну структуру у відповідності до ситуації мовлення
  розпізнавати граматичну структуру у процесі читання
  20s
 • Q7
  Для засвоєння активного граматичного мінімуму слід найширше використовувати вправи
  мовні
  умовно-комунікативні
  комунікативні
  20s
 • Q8
  Виберіть комунікативно спрямовану інструкцію до вправи на засвоєння питальної форми дієслова
  вставте необхідне допоміжне дієслово
  спитайте свого товариша, чи виконав він дії, які я називала
  зробіть подані речення питальними
  20s
 • Q9
  Сформованість рецептивної граматичної навички означає
  оформлення граматичної структури відповідно до норм даної мови
  вживання граматичної труктури у мовленні
  розпізнавання граматичних форм та співвіднесення їх з певним значенням у процесі читання або аудіювання
  20s
 • Q10
  Виберіть комунікативно спрямовану інструкцію до вправи на засвоєння заперечної форми дієслова
  виправте мене, якщо я не правий
  зробіть подані речення заперечними
  вставте заперечення там, де необхідно
  20s

Teachers give this quiz to your class