placeholder image to represent content

วิทยาศาสตร์ทั่วไป รร.บ้านดงโชค

Quiz by sombut somee

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1

   ข้อใดกล่าวถึงลมบกลมทะเลได้ถูกต้อง

  Question Image

  ลมทะเลเป็นผลมาจากอากาศเหนือพื้นดินร้อนกว่าอากาศเหนือพื้นทะเล

  ลมบกเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศร้อนเหนือทะเลไปแทนที่อากาศเย็นบนฝั่ง

  ลมทะเลเกิดในเวลากลางคืนเพราะว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำทะเลเย็นกว่า

  ลมบกคือลมที่พัดจากทะเลเข้าฝั่ง เพราะว่าอากาศเหนือพื้นดินร้อนจึงลอยตัวขึ้น

  30s
 • Q2

  ข้อความใดถูกต้อง

  ลมบกเกิดในเวลากลางคืน พัดจากทะเลเข้าสู่แผ่นดิน

  ลมทะเลเกิดในเวลากลางคืน พัดจากแผ่นดินออกสู่ทะเล

  ลมบกเกิดในเวลากลางคืนพัดจากแผ่นดินออกสู่ทะเล

  ลมทะเลเกิดในเวลากลางวันพัดจากแผ่นดินออกสู่ทะเล

  30s
 • Q3

  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกิดฤดูกาล     1) โลกหมุนรอบตัวเอง    2)โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์     3) ดวงจันทร์โคจรรอบโลก        4)แกนโลกเอียง

  Question Image

  ข้อ 2) และ 4)

  ข้อ 1) และ 3)

  ข้อ 1) และ 2)

  ข้อ 2) และ 3)

  30s
 • Q4

  ข้อใดไม่ใช่แก๊สเรือนกระจก

  Question Image

  ไอน้ำ โอโซน

  คาร์บอนไดออกไซด์คลอโรฟลูออโรคาร์บอน     

  มีเทน ไนทรัสออกไซด์

  คาร์บอนมอนอกไซด์

  30s
 • Q5

  สารใดต่อไปนี้ที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก(greenhouseeffect) มากที่สุด

  คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

  แอมโมเนีย (NH3)

  คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

  30s
 • Q6

  แก๊สเรือนกระจกใดเกิดจากการทำนาข้าวปศุสัตว์ และการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล

  คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

  แก๊สไนทรัสออกไซด์

  แก๊สมีเทน

  30s
 • Q7

   เหตุการณ์ใดเป็นสาเหตุให้เกิดสึนามิได้

  Question Image

  แผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทร

  พายุหมุนรุนแรงในทะเล

  คลื่นในทะเลที่สูงมาก

  พายุและฝนตกหนักเหนือพื้นมหาสมุทร

  30s
 • Q8

  ปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouseeffect) เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด

  การรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้เพื่อแก้มลพิษทางอากาศ

  บรรยากาศของโลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น

  การปลูกพืชในตู้กระจก

  โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่”

  30s
 • Q9

    การฟอกขาวในปะการังเกิดจากสาเหตุใด

  Question Image

  การกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น

  น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น

  กระแสน้ำมีความเร็วมากขึ้น

  มีพายุบ่อยขึ้น

  30s
 • Q10

   สารประกอบในกลุ่ม CFC ทำให้เกิดผลอย่างไรต่อบรรยากาศ

  Question Image

  ทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน เกิดเป็นรูโหว่ของโอโซนขึ้น

  เป็นต้นเหตุให้เกิดลมพายุต่างๆ

  ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

  ทำให้ปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อยลงจนไม่เพียงพอต่อการหายใจ

  30s
 • Q11

   ดินถล่มคือการเคลื่อนที่ของดินและหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของอะไร

  Question Image

  แรงโน้มถ่วงของโลก

  แรงลม

  แรงของน้ำ

  แรงดึงในเนื้อดิน

  30s
 • Q12

  สุริยุปราคาเกิดจากข้อใด

  Question Image

  ดวงอาทิตย์บังโลก

  ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์

  ดวงจันทร์บังโลก

  โลกบังดวงอาทิตย์

  30s
 • Q13

  ขณะเกิดจันทรุปราคา ข้อใดถูกต้อง

  Question Image

  โลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์

  ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก

  ไม่มีข้อใดถูก

  ดวงอาทิตย์อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์

  30s
 • Q14

  การโคจรที่ตรงแนวระนาบเดียวกันข้อใดที่ทำให้เกิดจันทรุปราคา

  โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์

  โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

  ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก

  ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์

  30s
 • Q15

  กล้องชนิดใดที่ใช้ส่องดูดวงดาวบนท้องฟ้า

  Question Image

  กล้องโทรทรรศน์วิทยุ

  กล้องจุลทรรศน์

  กล้องโทรทรรศน์

  กล้องจันทรา

  30s

Teachers give this quiz to your class