placeholder image to represent content

แบบทดสอบ การแสดงเป็นชุดเป็นตอน

Quiz by พรนภัส เหมือนหลี

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน มีลักษณะอย่างไร

  การแสดงตัดตอนมาจากการแสดงเรื่องใหญ่

  ไม่มีข้อถูก

  การแสดงที่เป็นเรื่องราว

  การแสดงที่เน้นความพร้อมเพรียง

  30s
 • Q2

  จุดประสงค์ของการแสดงเป็นชุดเป็นตอนคืออะไร

  เพื่อเป็นการรำอวดฝีมือของผู้แสดงที่ตัดตอนมาจากการแสดงเรื่องใหญ่

  เพื่อมุ่งเน้นความพร้อมเพรียงของผู้แสดง

  เพื่ออวดฝีมือการร่ายรำที่ประณีตงดงาม

  เพื่อเป็นการแสดงเน้นความสวยงามของท่ารำ

  30s
 • Q3

  การแสดงชุดพระรามตามกวาง ตัดตอนมาจากเรื่องอะไร ตอนอะไร

  เรื่องรามเกียรติ์ ตอนเมขลา-รามสูร

  เรื่องรามเกียรติ์ ตอนลักสีดา

  เรื่องรามเกียรติ์ ตอนจองถนน

  เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่

  30s
 • Q4

  การแต่งกายของรามสูรในการแสดงชุดเมขลา-รามสูร คือข้อใด

  แต่งยืนเครื่องนางแขนยาวสีน้ำเงิน

  สวมศรีษะเงาะ

  แต่งยืนเครื่องสีเขียวแขนยาว สวมศรีษะยอดกาบไผ่

  ศิราภรณ์ รับเกล้ายอดเกล้า

  30s
 • Q5

  จากภาพ ชื่อชุดการแสดงอะไร

  Question Image

  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย

  เมขลา-รามสูร

  พระรามตามกวาง

  หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

  30s

Teachers give this quiz to your class