placeholder image to represent content

מאפייניה היהודיים של ישראל

Quiz by Aviad Kidron

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  החוק מגדיר את ימי ושעות העבודה ואת ימי המנוחה במשק. ליהודים נקבעה השבת כיום השבתון השבועי. ללא יהודים- שישי או ראשון, לפי בחירתם. החוק מבטא את אופייה היהודי של מדינת ישראל ע"י קביעת יום המנוחה ליהודים במדינה ביום השבת- היום הקדוש בדת היהודית ("שמור את יום השבת לקדשו").
  חוק שעות עבודה ומנוחה
  חוק השבוע
  חוק יסוד: זכויות עובדים
  חוק שבת ועבודה
  60s
 • Q2
  חוק היסוד קובע כי אדמות המדינה ניתנות לחכירה בלבד ולא למכירה. החוק נועד לשמור על אדמות הקק"ל שנרכשו במהלך השנים בידי יהודים למען פיתוח ההתיישבות היהודית בארץ. החוק מבטא את אופייה היהודי של מדינת ישראל, משום שהוא בא לשמור על ההתיישבות היהודית בארץ ועל פיתוחה
  חוק יסוד: פיתוח הארץ
  חוק יסוד: כבוד האדם וקניינו
  חוק יסוד: הלאום
  חוק יסוד: מקרקעי ישראל
  60s
 • Q3
  חוק משנת 1950 אשר קובע כי כל יהודי רשאי לעלות ארצה. החוק מאפשר לכל יהודי (עם מספר קטן של הסתייגויות) להיכנס לישראל כדי להשתקע בה. הגירת יהודים לישראל אינה הגירה מסיבות של מצוקה אלא מסיבות לאומיות ולכן נקראת עלייה. החוק הינו מבחין ולא מפלה – שכן הוא נובע מתפיסת היסוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל יהודי העולם. החוק מאפשר גם לבני/בנות זוגם של יהודים, ילדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם, ונכדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם לעלות לארץ. במדינות רבות בעולם קיימת מדיניות הגירה המבוססת על עקרון שבות של בני הלאום. החוק מבטא את אופייה היהודי של מדינת ישראל בכך שהוא דואג לבסס וחזק רוב יהודי בישראל, לממש את הרעיון הלאומי של עליית יהודים לישראל
  חוק יסוד: הלאום
  חוק השבות
  חוק האזרחות
  חוק יסוד: ישראל
  60s
 • Q4
  חוק זה קובע את הדרכים השונות בהן אפשר לקבל אזרחות ישראלית. הדרך הראשונה מאפשרת לכל אדם שעלה לישראל לפי חוק השבות לקבל אזרחות ישראלית (ללא הסתייגויות). כמו כן בחוק דרכים נוספות המאפשרות קבלת אזרחות ישראלית אך כולן מסובכות יותר מזו שמכוח חוק השבות. בין הדרכים הנוספות לקבלת אזרחות: ישיבה רצופה בישראל בין השנים 1952-1948/לידה לאזרחים ישראלים / התאזרחות על בסיס קריטריונים שונים ובכללם מגורים של 3 שנים בישראל וידיעת מה של השפה העברית – בכפוף לאישור שר הפנים / שר הפנים רשאי להעניק אזרחות על בסיס תרומה למדינה. החוק מבטא את אופייה היהודי של מדינת ישראל בכך שהוא מאפשר קבלת אזרחות לכל יהודי בעל זכויות מכוח חוק השבות.
  חוק האזרחות
  חוק השבות
  חוק העלייה
  חוק יסוד: ישראל לאומית
  60s
 • Q5
  עיגון אופייה היהודי של מדינת ישראל בחוק-יסוד, משלים את חוקי היסוד העוסקים בזכויות האדם והאזרח אשר מקרבים את האפשרות להגיע בעתיד לכינונה של חוקה שלמה ומקיפה. כמו כן, החוק נחוץ בפרט אל מול המבקשים לבטל את זכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל ואת ההכרה במדינת ישראל כמדינת לאום של העם היהודי. בין סעיפיו: סעיף בירת המדינה שקובע כי ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל. סעיף קיבוץ גלויות שקובע כי המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות וסעיף הקשר עם העם היהודי שקובע כי המדינה תפעל למען הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה שנתונים במצוקה בשל יהדותם או בשל אזרחותם וכי המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי ולשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהודי התפוצות.
  חוק יסוד: החוקה
  חוק יסוד: ישראל
  חוק יסוד: ירושלים
  חוק יסוד: הלאום
  60s
 • Q6
  העברית נקבעה בחוק יסוד כשפה של מדינת ישראל. החוקים, התקנות ופסיקות משפטיות נכתבים בעברית. שפת הלימוד בבתי הספר היא עברית.
  חוק יסוד: העברית
  לוח השנה העברי
  שפות יפות
  השפה העברית
  30s
 • Q7
  לוח השנה הרשמי של מדינת ישראל, וכך מתבטא אופייה היהודי של המדינה. החגים היהודים הם ימי שבתון רשמיים במדינה. החוק מחייב שימוש בתאריך עברי בכל מסמך רשמי היוצא מטעם המדינה ומוסדותיה.
  לוחות וזמנים
  לוח השנה העברי
  חוק יסוד: שנים ולוחות
  30s
 • Q8
  דגל המדינה מורכב ממגן דוד- שהוא סמל יהודי מסורתי, ומפסי תכלת ולבן- שהם צבעי הטלית היהודית. סמל המדינה הינו המנורה שעמדה בבית המקדש בירושלים ומשני צידיה ענפי זית. המנון המדינה "התקווה" מבטא את שאיפתו של העם היהודי לחזור לארצו ולחדש בה את חירותו המדינית ("להיות עם חופשי בארצנו").
  זכויות מדיניות
  חוק יסוד: סמלים ודגלים
  ישראל מדינת העם היהודי
  סמלי המדינה
  60s

Teachers give this quiz to your class