placeholder image to represent content

Тема № 1 з ІС

Quiz by Iryna Piatnychuk

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Що з наведеного не є вірним
  система, яка реалізує функції управління, називається системою управління
  найважливішими функціями, які реалізуються системою управління, є прогнозування, планування, облік, аналіз, контроль та регулювання
  під системою розуміють сукупність не зв'язаних між собою елементів чи частин, функціонування яких спрямоване на одержання конкретного корисного результату
  для системи характерні такі основні властивості: складність, подільність, цілісність, різноманіття елементів і різниця їх природи, структурованість
  120s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Обчислювальна функція інформаційних систем означає
  забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти
  здійснення інформаційно-управлінського впливу на управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих
  вчасне та якісне оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління
  забезпечення постійного накопичення, система збереження і відновлення всієї необхідної інформації
  120s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Регулювальна функція інформаційних систем означає
  забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти
  здійснення інформаційно-управлінського впливу на управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих
  вчасне та якісне оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління
  забезпечення постійного накопичення, система збереження і відновлення всієї необхідної інформації
  120s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Що з наведеного є вірним
  інформаційна система може бути визначена як набір взаємозалежних компонентів, що збирають, оброблюють, зберігають і розподіляють інформацію, щоб підтримати процес прийняття управлінського рішень і управління організацією в цілому
  всі відповіді вірні
  інформаційна система сукупність інформації апаратно-програмних і технологічних засобів телекомунікацій, баз та банків даних, методів процедур обробки даних, персоналу управління, які організовують процес збирання, передавання, оброблення і накопичування інформації, підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень
  інформаційна система – це сукупність різноманітних взаємопов'язаних або взаємозалежних відомостей про стан об'єкта управління та процеси, що відбуваються в ньому
  120s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Запам’ятовувальна функція інформаційних систем означає
  забезпечення постійного накопичення, система збереження і відновлення всієї необхідної інформації
  здійснення інформаційно-управлінського впливу на управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих
  забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти
  вчасне та якісне оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління
  120s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Комунікаційна функція інформаційних систем означає
  здійснення інформаційно-управлінського впливу на управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих
  вчасне та якісне оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління
  забезпечення постійного накопичення, система збереження і відновлення всієї необхідної інформації
  забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти
  120s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Інформаційна функція інформаційних систем означає
  реалізація швидкого доступу, пошуку та видачі необхідної інформації
  забезпечення отримання всіх обліково-звітних та інших форм документів
  забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміні критеріїв та умов функціонування об'єкта управління
  визначення основних тенденцій, закономірностей і показників розвитку об'єкта управління
  120s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Що з наведеного не є вірним
  структурно ІС складається з таких компонентів: вхідна інформація, система оброблення інформації, вихідна інформація
  практично всі різновиди інформаційних систем незалежно від сфери застосування їх включають один і той самий набір компонентів: функціональні компоненти; компоненти системи опрацювання даних; організаційні компоненти
  обчислювальна функція інформаційних систем означає здійснення інформаційно-управлінського впливу на управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих
  місія інформаційної системи полягає в підготовці і наданні інформації, необхідної для забезпечення ефективного управління всіма ресурсами підприємства
  120s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Функція прогнозування інформаційних систем означає
  визначення основних тенденцій, закономірностей і показників розвитку об'єкта управління
  забезпечення отримання всіх обліково-звітних та інших форм документів
  реалізація швидкого доступу, пошуку та видачі необхідної інформації
  забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміні критеріїв та умов функціонування об'єкта управління
  120s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Оптимізаційна функція інформаційних систем означає
  визначення основних тенденцій, закономірностей і показників розвитку об'єкта управління
  реалізація швидкого доступу, пошуку та видачі необхідної інформації
  забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміні критеріїв та умов функціонування об'єкта управління
  забезпечення отримання всіх обліково-звітних та інших форм документів
  120s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Документувальна функція інформаційних систем означає
  забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміні критеріїв та умов функціонування об'єкта управління
  визначення основних тенденцій, закономірностей і показників розвитку об'єкта управління
  забезпечення отримання всіх обліково-звітних та інших форм документів
  реалізація швидкого доступу, пошуку та видачі необхідної інформації
  120s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Періоду 1950-1960 рр. притаманний наступний вид інформаційних систем
  інформаційні системи обробки розрахункових документів на електромеханічних бухгалтерських машинах
  управлінські інформаційні системи для виробничої інформації
  системи підтримки ухвалення рішень
  стратегічні інформаційні системи, автоматизовані офіси
  120s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Періоду 1960-1970 рр. притаманний наступний вид інформаційних систем
  інформаційні системи обробки розрахункових документів на електромеханічних бухгалтерських машинах
  стратегічні інформаційні системи, автоматизовані офіси
  системи підтримки ухвалення рішень
  управлінські інформаційні системи для виробничої інформації
  120s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Періоду 1970-1980 рр. притаманний наступний вид інформаційних систем
  системи підтримки ухвалення рішень
  стратегічні інформаційні системи, автоматизовані офіси
  інформаційні системи обробки розрахункових документів на електромеханічних бухгалтерських машинах
  управлінські інформаційні системи для виробничої інформації
  120s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Періоду 1980-2000 рр. притаманний наступний вид інформаційних систем
  системи підтримки ухвалення рішень
  інформаційні системи обробки розрахункових документів на електромеханічних бухгалтерських машинах
  управлінські інформаційні системи для виробничої інформації
  стратегічні інформаційні системи, автоматизовані офіси
  120s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Інформаційне забезпечення – це
  комплекс технічних засобів, що застосовуються для функціонування системи опрацювання даних, і містить у собі пристрої, за допомогою яких виконуються типові операції опрацювання даних як поза ЕОМ (периферійні технічні засоби збору, реєстрації, первинного опрацювання інформації, оргтехніка різного призначення, засоби телекомунікації і зв'язку), так і на ЕОМ різних класів
  сукупність правових норм, що регламентують створення і функціонування інформаційної системи
  сукупність методів і засобів розміщення й організації інформації, що включають у себе системи класифікації і кодування, уніфіковані системи документації раціоналізації документообігу та форми документів, методів створення внутрішньомашннної інформаційної бази інформаційної системи
  сукупність програмних засобів для створення та експлуатації СОД (системи опрацювання даних) засобами обчислювальної техніки
  120s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Програмне забезпечення – це
  сукупність програмних засобів для створення та експлуатації СОД (системи опрацювання даних) засобами обчислювальної техніки
  сукупність правових норм, що регламентують створення і функціонування інформаційної системи
  сукупність методів і засобів розміщення й організації інформації, що включають у себе системи класифікації і кодування, уніфіковані системи документації раціоналізації документообігу та форми документів, методів створення внутрішньомашннної інформаційної бази інформаційної системи
  комплекс технічних засобів, що застосовуються для функціонування системи опрацювання даних, і містить у собі пристрої, за допомогою яких виконуються типові операції опрацювання даних як поза ЕОМ (периферійні технічні засоби збору, реєстрації, первинного опрацювання інформації, оргтехніка різного призначення, засоби телекомунікації і зв'язку), так і на ЕОМ різних класів
  120s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Технічне забезпечення – це
  сукупність методів і засобів розміщення й організації інформації, що включають у себе системи класифікації і кодування, уніфіковані системи документації раціоналізації документообігу та форми документів, методів створення внутрішньомашннної інформаційної бази інформаційної системи
  комплекс технічних засобів, що застосовуються для функціонування системи опрацювання даних, і містить у собі пристрої, за допомогою яких виконуються типові операції опрацювання даних як поза ЕОМ (периферійні технічні засоби збору, реєстрації, первинного опрацювання інформації, оргтехніка різного призначення, засоби телекомунікації і зв'язку), так і на ЕОМ різних класів
  сукупність програмних засобів для створення та експлуатації СОД (системи опрацювання даних) засобами обчислювальної техніки
  сукупність правових норм, що регламентують створення і функціонування інформаційної системи
  120s
  Edit
  Delete
 • Q19
  Правове забезпечення – це
  сукупність методів і засобів розміщення й організації інформації, що включають у себе системи класифікації і кодування, уніфіковані системи документації раціоналізації документообігу та форми документів, методів створення внутрішньомашннної інформаційної бази інформаційної системи
  комплекс технічних засобів, що застосовуються для функціонування системи опрацювання даних, і містить у собі пристрої, за допомогою яких виконуються типові операції опрацювання даних як поза ЕОМ (периферійні технічні засоби збору, реєстрації, первинного опрацювання інформації, оргтехніка різного призначення, засоби телекомунікації і зв'язку), так і на ЕОМ різних класів
  сукупність правових норм, що регламентують створення і функціонування інформаційної системи
  сукупність програмних засобів для створення та експлуатації СОД (системи опрацювання даних) засобами обчислювальної техніки
  120s
  Edit
  Delete
 • Q20
  Що з наведеного не є вірним
  міжгалузеві АІС є спеціалізованими системами функціональних органів управління національною економікою (планових, фінансових, статистичних та інших)
  галузеві інформаційні системи управління призначені для галузей управління підвідомчими підприємствами. Такі ІС діють у промисловості, енергетиці, транспорті і т. ін.
  автоматизовані інформаційні системи управління підприємствами (ІСУП) призначені для розробки та аналізу ефективності державної політики ціноутворення, контролю та аналізу дотримання підприємствами вимог нормативних документів щодо і ціноутворення, пошуку резервів для наповнення державного бюджету і т. д.
  територіальні (регіональні) АІС призначені для управління адміністративно територіальними регіонами. Сюди належать ІС області, міста, району
  120s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class