placeholder image to represent content

Вступ до літературознавства, тест 1

Quiz by Anna Hudyma

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Котрої з функцій мистецтва не існує?

  естетичної

  апологетичної

  аксіологічної

  дидактичної

  45s
 • Q2

  Основою мистецтва вважається 

  художнє слово

  художня форма

  художній образ 

  45s
 • Q3

  До якої сфери людини звернене мистецтво?

  до розумової

  до чуттєвої

  до ознайомчої

  макабричної

  45s
 • Q4

  Встановіть правильність/хибність висловленого:

  науковці мислять поняттями, а митці образами.

  false
  true
  True or False
  45s
 • Q5

  Встановіть правильність/хибність висловленого:

  притаманне для стародавніх часів явище синкретизму 

  свідчить про розмежованість науки та мистецтва.

  false
  true
  True or False
  45s
 • Q6

  До давньогрецької родини муз належить

  10 муз

  9 муз

  7 муз

  45s
 • Q7

  Хто є автором рецепторної класифікації видів мистецтва?

  Ґ. В. Лессінґ

  І. Франко

  Й. Гейзінга

  45s
 • Q8

  Ґ. В. Лессінґові належить класифікація видів мистецтв 

  на основі їхніх стосунків між собою

  на основі їхніх стосунків із категоріями часу і простору

  на основі їхнього співвіднесення з органами чуттів, на які вони діють

  45s
 • Q9

  На переконання проф. А. Ткаченка

  існують головні та другорядні види мистецтва

  немає головних і другорядних видів мистецтва

  література є найуніверсальнішим із видів мистецтва, тоді як усі інші - другорядні

  45s
 • Q10

  Мистецька література належить

  до просторово-часових видів мистецтва

  до мусичних видів мистецтва

  до часових видів мистецтва

  45s
 • Q11

  Хто є автором теорії про внутрішню форму слова?

  О. Потебня

  Є. Маланюк

  І. Франко

  45s
 • Q12

  Встановіть правильність/хибність висловленого:

  у мистецькій літературі необхідно відтворювати реальний історичний час і простір.

  false
  true
  True or False
  45s
 • Q13

  Наука тлумачення текстів, вироблення принципів їхньої інтерпретації називається

  жанристика

  літературна критика

  герменевтика

  45s
 • Q14

  Наука, що вивчає історію тексту та його варіантів, джерел, встановлює

  так званий канонічний текст, називається

  текстологія

  психологія творчості

  бібліографія

  45s
 • Q15

  Наука, що визначає справжність писемних історичних пам'яток,

  називається

  історією літератури

  палеографією

  компаративістикою

  45s

Teachers give this quiz to your class