placeholder image to represent content

Тема 28

Quiz by YaroslavH

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського суспільства в період

  «перебудови».

  «відлиги».

  «відбудови».

  «застою».

  30s
 • Q2

  Який захід партійно-радянського керівництва в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення України?

  ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва

  збільшення присадибного господарства колгоспників

  створення системи побутових послуг і системи громадського харчування

  узаконення підприємницької діяльності в торговельній сфері

  30s
 • Q3

  Який регіон увійшов до складу УРСР у 1954 р.?

  Закарпаття 

  Західна Україна 

  Буковина 

  Кримська область 

  30s
 • Q4

  Що зумовило появу руху «шістдесятників»?

  лібералізація суспільно-політичного життя в СРСР

  відмова КПРС від насадження методу «соціалістичного реалізму»

  активна діяльність організацій і груп українських дисидентів

  припинення переслідувань діячів українського визвольного руху

  30s
 • Q5

  У якому році створено одну з перших дисидентських організацій – Українську робітничо-селянську спілку?

  1959 р.

  1954 р.

  1964 р. 

  1956 р.

  30s
 • Q6

  Про кого з керівників СРСР йдеться в уривку з історичного джерела?

  «Навіть найкрутіші його реформи – створення раднаргоспів, ліквідація багатьох міністерств і відомств – носили верхівковий характер. Але вони… не зачіпали суті виробничих відносин, не претендували на те, щоб… послабити задушливий прес державної опіки...»

  М. Хрущова

  М. Горбачова

  Й. Сталіна

  Л. Брежнєва

  30s
 • Q7

  Що було характерним для українського дисидентського руху середини 1950 – початку 1960-х рр.?

  організаційне становлення (гуртки, спілки, об’єднання), прагнення досягти мети конституційними методами (агітаційно-пропагандистські акції)

  орієнтація на насильницьку боротьбу (підготовка терористичних актів, замахів на урядовців), перехід на нелегальне становище

  поєднання масових акцій протесту (демонстрації, мітинги) з акціями, спрямованими на дезорганізацію владних структур (страйки, повстання)

  проведення масових мирних акцій протесту та громадянської непокори (демонстрації, мітинги, бойкоти дій місцевої адміністрації)

  30s
 • Q8

  Ліквідацію галузевих міністерств і створення раднаргоспів (1957 р.) було здійснено партійно-радянським керівництвом СРСР з метою

  надання колгоспам господарської самостійності.

  поліпшення умов праці на підприємствах.

  запровадження ринкових відносин.

  децентралізації управління промисловістю.

  30s
 • Q9

  «У багатьох з нас одразу після ХХ з'їзду було багато наївного, рожевого оптимізму, багато ілюзій, побудованих на піску, і багатьом здавалося, що всі проблеми народного життя вирішуються одним махом, і нам нічого не лишається, як з високо піднятими прапорами урочисто марширувати до комунізму», - згадував український дисидент І. Світличний про настрої, що охопили суспільство в результаті

  проголошення гасла «Кадри вирішують усе!».

  розвінчання й засудження «культу особи» Й. Сталіна.

  декларування створення нової спільноти - «радянський народ».

  впровадження політики плюралізму та гласності.

  45s
 • Q10

  Проаналізуйте уривок з історичного джерела:

  «...Партійні організації не завжди враховують ту обставину, що останнім часом повернулося з місць ув’язнення значне число осіб реабілітованих або відбувших термін покарання. Серед них є особи, особливо із числа буржуазних націоналістів, які ідейно не роззброїлися. ЦК КПРС вимагає від партійних та радянських органів уживати рішучих заходів до тих, які намагаються відновити свою минулу антирадянську діяльність…»

  Що стало передумовою появи цитованого документа?

  формування багатопартійності

  зародження дисидентського руху

  ліквідація Головного управління таборів (ГУТабу)

  виникнення руху «шістдесятників»

  45s
 • Q11

  Укажіть один з осередків шістдесятників в Україні.

  Меджліс кримськотатарського народу в Сімферополі

  Клуб творчої молоді «Сучасник» у Києві

  Українська робітничо-селянська спілка у Львові

  Організація українських націоналістів у Відні

  30s
 • Q12

  Яка група осіб, репресованих сталінським режимом, не підлягала реабілітації в роки «відлиги»?

  в’язні, засуджені за звинуваченням в «українському буржуазному націоналізмі»

  партійні функціонери – жертви політичних репресій 1937–1938 рр.

  колишні в’язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни

  в’язні, засуджені за статтею Карного кодексу «шкідництво»

  30s
 • Q13

  Результатом проведення партійно-радянським керівництвом у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. широкомасштабного індустріального житлового будівництва стало поширення в суспільстві поняття

  «лібералізація».

  «раднаргосп».

  «відлига».

  «хрущовка».

  30s
 • Q14

  Коли відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «Вони були першими, хто підняв повстання в серці ГУЛАГу.., які струснули основи радянської репресивної машини. Їхнім прапором був чорний - з червоною смугою. Тоді одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв'язнів Норильська, 70 % 3 яких були українцями.»?

  1941-1945 рр.

  1959-1961 рр.

  1953-1954 рр.

  1946-1947 рр.

  30s
 • Q15

  Українську робітничо-селянську спілку (УРСС) створено за ініціативи

  В. Марченка.

  М. Руденка.

  Л. Лук’яненка.

  П. Григоренка.

  30s

Teachers give this quiz to your class