placeholder image to represent content

หลังเรียน หน่วย 4 การใช้เทคโนโลยีฯอย่างปลอดภัย ม.1

Quiz by บ้านสํานักทอง สพป.ระยอง 1

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  สินชัยถูกแฮกอีเมลแล้วผู้แฮกติดต่อกลับมาเพื่อให้นำเงินไปแลกกับข้อมูลในอีเมล กรณีนี้ จัดเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งใด

  ข้อมูล

  ฮาร์ดแวร์

  ระบบเครือข่าย

  ซอฟต์แวร์

  60s
 • Q2

  การที่บุคคลบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้สามารถทำงานได้จัดเป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์รูปแบบใด

  ภัยคุกคามที่สร้างความรำคาญ

  ภัยคุกคามความเป็นส่วนตัว

  ภัยคุกคามต่อผู้ใช้และระบบ

  ภัยคุกคามที่ไม่มีเป้าหมาย

  60s
 • Q3

  โปรแกรมที่ถูกบรรจุเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิต คือข้อใด

  มัลแวร์

  ม้าโทรจัน

  ไวรัสคอมพิวเตอร์     

  หนอนคอมพิวเตอร์

  60s
 • Q4

  ข้อใดคือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไวรัสที่คุกคามระบบคอมพิวเตอร์

  ตรวจจับไฟล์ที่ติตไวรัส

  ลบไฟล์ที่ติตไวรัส      

  เปลี่ยนฮาร์ตแวร์     

  ลงโปรแกรมใหม่

  60s
 • Q5

  แนวโน้มของภัยคุกคามในอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรมากที่สุดเพราะเหตุใด

  ลดลง เพราะมีระบบความปลอดภัยสูงจึงไม่สามารถบุกรุกได้

  เพิ่มขึ้น เพราะสามารถดาวน์โหลตโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตได้ง่าย

  เพิ่มขึ้น เพราะระบบความปลอดภัยมีจุดอ่อนให้โจมตีมากขึ้น

  ลดลง เนื่องจากรัฐมีความเข้มงวดมากขึ้น

  60s
 • Q6

  ถ้าต้องการทำธุรกรรมทางการเงินให้ปลอดภัย ควรเลือกใช้ระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนแทศรูปแบบใด

  ระบบป้องกันไวรัส       

  ระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

  ระบบป้องกันแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล

  ระบบการเข้ารหัสข้อมูล

  60s
 • Q7

  บุคคลใด ไม่ได้ ทำผิดจรรยาบรรณในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  จิราไม่พอใจปรียา จิราจึงไปโพสต์ต่อว่าปรียาในเฟซบุกของตัวเอง

  ธาดาเป็นนายจ้างได้เปิดอ่านอีเมลองค์กรที่เป็นของบัญชาซึ่งเป็นลูกจ้าง

  นาวาดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ตเพราะจะได้ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ 

  ทิชายืมคอมพิวเตอร์ของรดา แล้วลืม logout จากไลน์รดาจึงเปิดอ่านไลน์ของทิชา

  60s
 • Q8

  CC-BY-NC-SA มีความหมายตรงกับข้อใด

  ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามใช้เพื่อการค้า

  ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา และห้ามดัดแปลง     

  ให้เผยแพร่ ดัดแปลงโดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลง โดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน

  ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า

  60s
 • Q9

  สัญลักษณ์ข้อใดมีความหมายว่าให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q10

  บุคคลใดถือว่า ไม่มี มารยาทในการใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ต

  การะเกดตรวจสอบไวรัสของแฟ้มข้อมูลก่อนส่งต่อให้เพื่อน

  กรองแก้วจะระบุที่มาและวันเดือนปีทุกครั้งที่เผยแพร่ข้อมูล

  กชกรได้รับอีเมลให้ส่งต่ออีก 20 คน จะร่ำรวยจึงส่งต่อ

  กรกนกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่

  60s

Teachers give this quiz to your class