placeholder image to represent content

考试

Quiz by ภรณ์พรรณ ฤกษ์สหกุล

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Sùshè มีความหมายตรงกับข้อใด

  ร้านค้า

  โรงเรียน

  หอพัก

  บ้าน

  60s
 • Q2

  รถเเท็กซี่  ตรงกับพินอินในข้อใด

  Zìxíngchē

  Chūzū chē

  Gōnggòng qìchē

  Mótuō chē

  60s
 • Q3

  สวนสัตว์  ตรงกับพินอินในข้อใด

  dòngwùyuán

  diànyǐngyuàn

  gōngyuán

  yīyuàn

  60s
 • Q4

  Gōngfu  มีความหมายตรงกับข้อใด

  กังฟู

  นักแสดง

  งิ้ว

  นักร้อง

  60s
 • Q5

  mótuō chē เลือกภาพให้ตรงกับพินอิน

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q6

  niúnǎi  เลือกภาพให้ตรงกับพินอิน

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q7

  shāngdiàn  เลือกภาพให้ตรงกับพินอิน

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q8

  lánqiú  เลือกภาพให้ตรงกับพินอิน

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q9

  A: 明天我们怎么去动物园呢?

  B: 坐_________去吧.

  จงเติมคำในช่องว่าง

  Question Image

  zìxíngchē

  chūzū chē

  mótuō chē

  gōnggòng qìchē

  120s
 • Q10

  A: 今天你怎么去学校?

  B: 今天我坐_________去学校。

  จงเติมคำในช่องว่าง

  Question Image

  gōnggòng qìchē

  mótuō chē

  zìxíngchē

  chūzū chē

  120s
 • Q11

  爸爸喜欢乒乓球 bàba xǐhuān pīngpāng qiú

  มีความหมายตรงกับข้อใด

  พ่อชอบเล่นปิงปอง

  พ่อชอบเล่นบาส

  พ่อชอบเล่นแบดมินตัน

  พ่อชอบเล่นตะกร้อ

  120s
 • Q12

  ฉันชอบเตะฟุตบอล ภาษาจีนตรงกับข้อใด

  我喜欢打乒乓球   Wǒ xǐhuān dǎ pīngpāng qiú

  我喜欢踢足球  Wǒ xǐhuān tī zúqiú

  我喜欢打篮球   Wǒ xǐhuān dǎ lánqiú

   我喜欢踢藤球  Wǒ xǐhuān tī téng qiú

  120s
 • Q13

  ฉันชอบดื่มโค้ก  ตรงกับพินอินในข้อใด

  我喜欢喝可乐 wǒ xǐhuān hē kělè

  我喜欢喝茶 wǒ xǐhuān hē chá

  我喜欢喝水 wǒ xǐhuān hē shuǐ

  我喜欢喝牛奶 wǒ xǐhuān hē niúnǎi

  60s
 • Q14

  “明天我去动物园” Míngtiān wǒ qù dòngwùyuán

  มีความหมายตรงกับข้อใด

  ตอนนี้ฉันไปสวนสัตว์

  เมื่อวานนี้ฉันไปสวนสัตว์ 

  พรุ่งนี้ฉันไปสวนสัตว์

  วันนี้ฉันไปสวนสัตว์

  120s
 • Q15

  เลือกประโยคให้ตรงกับรูปภาพ

  Question Image

  这是动物  zhè shì dòngwù

  这是钥匙 zhè shì yàoshi

  这是冰箱 zhè shì bīngxiāng

  这是电脑 zhè shì diànnǎo

  120s

Teachers give this quiz to your class