placeholder image to represent content

Прокаріоти

Quiz by Ярослава Харченко

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1

  Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони

  отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин

  нездатні до фотосинтезу

  отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин

  використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин

  45s
 • Q2

  Для прокаріотичної клітини характерна наявність

  плазматичної мембрани

  мітохондрій

  ендоплазматичної сітки

  ядра

  30s
 • Q3

  Які бактерії є автотрофами?

  бактерії бродіння

  нітрифікуючі

  молочнокислі

  бактерії гниття

  30s
 • Q4

  До фототрофів належать

  бактерії гниття

  ціанобактерії

  нітрифікуючі бактерії

  залізобактерії

  30s
 • Q5

  Яка органічна сполука забезпечує збереження спадкової інформації в прокаріотів?

  фосфоліпід

  олігосахарид

  білок

  нуклеїнова кислота

  30s
 • Q6

  Вибери особливості розмноження бактерій:

  спороутворенням

  поділ відбувається шляхом мітозу та мейозу

  цим організмам не притаманні будь-які форми розмноження

  виділяють три різних типи розмноження: бінарний поділ, примітивний статевий процес та брунькування

  45s
 • Q7

  Клітинна оболонка бактерій містить полісахарид:

  глікоген

  муреїн

  псевдомуреїн

  хітин

  30s
 • Q8

  Спірально закручена форма бактеріальної клітини

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q9

  Геном археїв

  дволанцюгова кільцева молекула ДНК

  одноланцюгова молекула ДНК

  одноланцюгова молекула РНК

  дволанцюгова кільцева молекула РНК

  30s
 • Q10

  Форма бактеріальної клітини у вигляді коми

  вібріон

  бацили

  коки

  спірили

  30s
 • Q11

  Перенесеня генів від однієї бактерії до іншої за допомогою бактеріофагів

  трансляція

  трансформація

  трансдукція

  транспірація

  30s
 • Q12

  Прокаріотична клітина з пониженим метаболізмом, оточена багатошаровою оболонкою, яка допомагає бактеріям пережити несприятливі умови

  спора

  брунька

  гамета

  циста

  45s

Teachers give this quiz to your class