placeholder image to represent content

แบบทดสอบก่อนเรียน (หน่วยที่ 5)

Quiz by Fa h

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  จิตสาธารณะมีความหมายตรงกับข้อใด?

  การบำเพ็ญประโยชน์

  การคิดถึงส่วนรวมและผู้อื่นในทุก ๆ ด้าน

  กิจกรรมเพื่อสังคม

  การมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคม

  120s
 • Q2

  ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ?

  อ้อยเก็บกระเป๋าเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ

  อั๋นเห็นเศษกระจกแตกอยู่บนพื้นจึงเก็บใส่ห่อกระดาษและเขียนป้ายเตือนก่อนนำไปทิ้งถังขยะ

  อ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนอ่านนิทานอัดเสียงให้คนตาบอดฟัง

  แอนขอเงินผู้ปกครองโดยอ้างว่าจะนำไปซื้อเสื้อผ้าแต่นำมาให้เพื่อนที่ต้องเลี้ยงดูพ่อยืม

  120s
 • Q3

  เพราะเหตุใดสังคมจึงต้องการคนที่มีจิตสาธารณะ ?

  ป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม

  สะท้อนภาพลักษณ์ของคนไทยที่มีลักษณะนิสัยโอบอ้อมอารี

  ต้องการให้สังคมเกิดความเอื้ออาทรต่อกันและสมานฉันท์

  สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม

  120s
 • Q4

  การปฏิบัติของบุคคลในข้อใดแสดงถึงการเคารพกติกาสังคม ?

  มดข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

  ไม้เปิดเสียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากกลัวไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้า

  มิกพาสุนัขเดินลัดสนามหญ้า  เพราะกลัวสุนัขเดินขวางทางผู้อื่นตรงบาทวิถี

  แมวพาผู้สูงอายุข้ามถนนตรงทางม้าลายโดยไม่รอสัญญาณไฟ เพราะเห็นว่าท่านยืนรอไม่ไหว

  120s
 • Q5

  เงื่อนไขของการเป็นผู้มีจิตสาธารณะต้องประกอบด้วยสิ่งใดมากที่สุด ? 

  ความสามัคคีและความเรียบร้อย

  ความซื่อสัตย์และความจริงใจ

  จิตสำนึกและจิตอาสา

  คุณธรรมและจริยธรรม

  120s
 • Q6

  นักเรียนสามารถใช้จิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ได้อย่างไร ?

  เดินขบวนเรียกร้องให้มีการสร้างสวนสาธารณะ

  เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

  เรียกร้องให้มีการหยุดเรียนในช่วงกีฬาสีเพื่อปฏิบัติกิจกรรมได้เต็มที่

  ออกกฎหมายเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ

  120s
 • Q7

  นักเรียนสามารถใช้จิตสาธารณะในการแก้ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน ได้อย่างไร ?

  คิดจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ในการบรรเทาภาวะโลกร้อน

  ชักชวนเพื่อนดูการ์ตูนปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

  คิดทุกครั้งก่อนใช้หรือบริโภคสิ่งใดๆว่าจะเป็นการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหรือไม่

  ชักชวนเพื่อนต่อต้านการซื้ออาหารที่บรรจุในกล่องโฟม

  120s
 • Q8

  ข้อใดเป็นการใช้จิตสาธารณะในการบรรเทาวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ?

  ส่งน้ำดื่มและข้าวของเครื่องใช้ไปให้กับกลุ่มผู้เดือดร้อนจากวิกฤตทางการเมือง

  นัดเพื่อนทั้งห้องเรียนออกเดินขบวนรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงทางการเมือง

  ช่วยเหลือตำรวจในการควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อความวุ่นวาย

  ยอมรับ ให้เกียรติแก่ผู้ที่มีความคิดแตกต่าง และเคารพกฎของสังคม

  120s
 • Q9

  ข้อใดเป็นการรักษาสาธารณประโยชน์โดยเน้นจิตสาธารณะได้อย่างเหมาะสม ?

  ทุบโทรศัพท์สาธารณะเนื่องจากมีเหรียญสตางค์ค้างอยู่

  พังลูกบิดประตูเนื่องจากโดนเพื่อนแกล้งขังไว้ในห้อง

  นำป้ายเตือนไปติดบริเวณเก้าอี้สาธารณะที่ชำรุด ก่อนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซม

  ใช้ปากกาเขียนโต๊ะเพื่อนแล้วลบออกเมื่อรู้สึกผิด

  120s
 • Q10

  การมีจิตสาธารณะมีคุณค่าต่อตัวเรามากที่สุดในข้อใด ?

  ทำให้ตนเองเป็นที่ยอมรับจากผู้คนในสังคม

  ฝึกให้ตนเองรู้จักให้โอกาสแก่ผู้อื่นและมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข

  ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นคนดีของสังคม

  ฝึกให้ตนเองมีจิตใจที่ดีแม้เป็นผู้ให้แต่สุดท้ายก็ได้กับตน

  120s

Teachers give this quiz to your class