Quizalize logo
placeholder image to represent content

Презентации

Quiz by Yasenov

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
15 questions
Show answers
 • Q1
  Компютърната презентация представлява:
  звуков или видеофайл
  операционна система
  последователност от слайдове с различно съдържание
  текстов документ с изображения и графични елементи
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Избор на дизайн на презентация се извършва от менюто Design и панела с инструменти:
  Page Setup
  нито един от трите
  Themes
  Background
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  С помощта на бутона се вмъква:
  Question Image
  текстова кутия
  художествен надпис
  графичен обект
  графично изображение
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Времетраене на анимационен ефект се задава:
  с бутона Preview
  в текстовата кутия Start
  в числовата кутия Delay
  в числовата кутия Duration
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Опцията With Previous от текстовата кутия Start:
  стартира анимацията след щракване с мишката
  стартира анимациите на всички елементи едновременно
  стартира закъснението, с което се появява следващият ефект
  стартира анимацията на всеки елемент, след като завърши анимацията на предишния
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Основният елемент, от който се изгражда презентация е:
  слайд
  текст
  анимация и видео
  графично изображение
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Към елементите на слайд не се включва:
  художествен надпис
  графично изображение
  слайдшоу
  анимация
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Коя от посочените програми се използва за създаване на презентации?
  MS PowerPoint
  Notepad
  MS Excel
  MS Word
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Иконата за стартиране на програмата Microsoft PowerPoint е:
  Question Image
  2-та
  1-та
  4-та
  5-та
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Стартиране на презентация се извършва с:
  командите Next, Previous, Last Viewed
  клавиша F5
  клавиша Page Down
  клавиша Esc
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Край на представяне на презентация се извършва с:
  клавиша Page Down
  менюто Slide Show
  клавиша Page Up
  клавиша Esc
  30s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Добавяне и изтриване на слайд се извършва от менюто:
  Design
  Insert
  Home
  File
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Какво е разширението на файл с презентация, създадена с PowerPoint:
  .pdf
  .docx
  .pptx
  .xlsx
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Чрез коя команда се вмъква изображение в презентация:
  Insert/Picture
  File/Open
  View/Image
  Edit/Picture
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15
  От кое меню се вмъкват анимационни ефекти за преход между слайдовете:
  Transitions
  Design
  Animations
  Slide Show
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class