placeholder image to represent content

Информатика 8 клас

Quiz by Marin Popov

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Посочете кои са категориите на информацията
  получена и препратена
  отразена и материализирана
  получена и доставена
  отразена, получена и препратена
  60s
 • Q2
  Кои са основните информационни дейности
  събиране, преименуване, изтриване
  събиране, преработване, съхраняване, разпространяване
  разпространяване
  преработване, доставяне, отпечатване
  60s
 • Q3
  Определението за алгоритъм е:
  сложни действия , които имат определен резултат
  система от указния, която задава елементарни действия и реда на изпълнението им,за да се получи определен резултат
  система от указния, която задава прости и сложни действия
  ? система от указния, която задава сложни действия и реда на изпълнението им, за да се получи определен резултат
  60s
 • Q4
  Посочете определението за бройна система
  съвкупност от цифри
  съвкупност от знакове и правила, чрез които се записват числата
  система за пресмятане на определени стойности
  съвкупност от действия, за получаване на резултат
  60s
 • Q5
  Знакът „v” се ползва за означаване на :
  логическо деление
  логическо отрицание
  логическо събиране
  логическо умножение
  60s
 • Q6
  Знакът „¬ ” се използва за означаване на :
  логическа променлива
  логическа функция
  логическо отрицание
  конюнкция
  60s
 • Q7
  Кое от изброените е определение за дискретизация:
  процесът на преобразуване на непрекъснатата информация в дискретна
  процес на дешифрирано предаване на данни
  процес на шифрирано предаване на данни
  процесът на преобразуване на непрекъснатата информация в прекъсната
  60s
 • Q8
  Посочете на колко бита е равен 1 КВ
  8192
  1024
  1000
  256
  60s
 • Q9
  Операционната система е :
  част от приложния софтуер
  самостоятелна част, несвързана с нищо
  част от периферията
  част от базовия софтуер
  60s
 • Q10
  Файл се нарича :
  съвкупност от данни с уникално име, организирана по определен начин
  определени данни, организирани в папки
  част от операционната система
  структура от данни , организирани в еднотипни директории
  60s

Teachers give this quiz to your class