placeholder image to represent content

Информатика 8 клас

Quiz by Marin Popov

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Посочете кои са категориите на информацията
  получена и препратена
  отразена и материализирана
  получена и доставена
  отразена, получена и препратена
  60s
 • Q2
  Кои са основните информационни дейности
  събиране, преименуване, изтриване
  събиране, преработване, съхраняване, разпространяване
  разпространяване
  преработване, доставяне, отпечатване
  60s
 • Q3
  Определението за алгоритъм е:
  сложни действия , които имат определен резултат
  система от указния, която задава елементарни действия и реда на изпълнението им,за да се получи определен резултат
  система от указния, която задава прости и сложни действия
  ? система от указния, която задава сложни действия и реда на изпълнението им, за да се получи определен резултат
  60s
 • Q4
  Посочете определението за бройна система
  съвкупност от цифри
  съвкупност от знакове и правила, чрез които се записват числата
  система за пресмятане на определени стойности
  съвкупност от действия, за получаване на резултат
  60s
 • Q5
  Знакът „v” се ползва за означаване на :
  логическо деление
  логическо отрицание
  логическо събиране
  логическо умножение
  60s
 • Q6
  Знакът „¬ ” се използва за означаване на :
  логическа променлива
  логическа функция
  логическо отрицание
  конюнкция
  60s
 • Q7
  Кое от изброените е определение за дискретизация:
  процесът на преобразуване на непрекъснатата информация в дискретна
  процес на дешифрирано предаване на данни
  процес на шифрирано предаване на данни
  процесът на преобразуване на непрекъснатата информация в прекъсната
  60s
 • Q8
  Посочете на колко бита е равен 1 КВ
  8192
  1024
  1000
  256
  60s
 • Q9
  Операционната система е :
  част от приложния софтуер
  самостоятелна част, несвързана с нищо
  част от периферията
  част от базовия софтуер
  60s
 • Q10
  Файл се нарича :
  съвкупност от данни с уникално име, организирана по определен начин
  определени данни, организирани в папки
  част от операционната система
  структура от данни , организирани в еднотипни директории
  60s

Teachers give this quiz to your class