placeholder image to represent content

การวางแผนดูแลสุขภาพ

Quiz by ratanaporn lattanun

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  วัยใดที่ต้องดูแลปัญหาเรื่องฟันผุ

  วัยทารก

  วัยรุ่น

  วัยเด็ก

  วัยชรา

  30s
 • Q2

  ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นหญิง

  สะโพกเริ่มผายออกมี มีเอว

  ริ่มมีสิว  มีกลิ่นตัว

  มีเสียงแหบ แตกพร่า

  มีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ

  30s
 • Q3

  ข้อใดเป็นพัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น

  สนใจเพศตรงข้าม

  ถูกทุกข้อ

  ห่างบ้านไม่ให้ความสนใจครอบครัว

  มีเพื่อนใหม่มากขึ้น

  30s
 • Q4

  การเรียนรู้ที่ฝึกการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ควรฝึกในวัยใด

  วัยเด็กตอนปลาย

  วัยเด็กตอนต้น

  วัยรุ่น

  วัยผู้ใหญ่

  30s
 • Q5

  บุคคลในข้อใดควรได้รับการวางแผนดูแลสุขภาพ

  วัยชรา

  วัยรุ่น

  วัยเด็ก 

  ทุกช่วงวัย

  30s
 • Q6

  ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการวางแผนการดูแลสุขภาพของวัยผู้ใหญ่

  ดูแลเรื่องอาหารในแต่ละวัน

  ดูแลเรื่องการพักผ่อน

  ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล

  ดูแลเรื่องการประกอบอาชีพ

  30s
 • Q7

  บุคคลในข้อใดดูแลสุขภาพวัยผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง

  โอ๋ ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วัน

  แอม รับประทานอาหารมังสวิรัติ

  เอมไม่ รับประทานอาหารตอนเช้าเป็นบางมื้อ

  ออย ดื่มสุราเฉพาะเมื่อมีงานสังสรรค์เท่านั้น

  30s
 • Q8

  อาหารในข้อใดที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

  ข้าว ปลานึ่ง แกงจืดเต้าหู้

  ขนมปัง ไข่ดาว ไส้กรอก

  สลัดผัก และผลไม้

  ข้าวมันไก่

  30s
 • Q9

  ข้อใดเป็นข้อควรระวังสำหรับวัยชรามากที่สุด

  การดูแลสุขภาพจิต หากิจกรรมต่างๆให้ทำ

  การป้องการอุบัติเหตุ การจัดระเบียบบริเวณบ้าน

  การดูและเรื่องสังคม โดยการสังสรรค์กับเพื่อน

  การดูแลเรื่องอาหาร ให้ครบถ้วน

  30s
 • Q10

  ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า เป็นการวางแผนสุขภาพที่เหมาะสม

  เนย วางแผนครอบครัวก่อนการแต่งงาน

  นุ่น เลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง

  นกเลือกรับประทานอาหารคลีนเพื่อไม่ให้อ้วน

  แนนฉีดวิตามินซี ป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วย

  30s

Teachers give this quiz to your class