placeholder image to represent content

คุณค่าทางวรรณศิลป์

Quiz by สุภารัตน์ สุวรรณชื่น

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  วรรณศิลป์ มีหมายถึงตรงกับข้อใด

  ลักษณะดีเด่นทางด้านวิธีแต่ง

  การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ลีลา ประโยคและความเรียงต่าง ๆ

  ถูกทุกข้อ

  ศิลปะในการแต่งหนังสือ ทำให้ผู้อ่านได้รับผลในทางอารมณ์ความรู้สึก

  60s
 • Q2

  การเล่าเรื่อง ที่มีเวลาสถานที่ซึ่งแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องราวนั้นๆ เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างไร จัดเป็นการใช้โวหารแบบใด

  พรรณนาโวหาร

  สาธกโวหาร

  บรรยายโวหาร

  แเทศนาโวหาร

  60s
 • Q3

  โวหารที่ใช้กล่าวถึงเรื่องราว สถานที่ บุคคล สิ่งของหรือ อารมณ์อย่างละเอียด ทำให้ผู้อ่านผู้ฟังมองเห็นภาพ คือโวหารแบบใด

  บรรยายโวหาร

  สาธกโวหาร

  พรรณนาโวหาร

  อุปมาโวหาร

  60s
 • Q4

  “สมใจเป็นสาวงามที่มีลำแขนขาวผ่องทั้งกลมเรียวและอ่อนหยัดผิวขาวละเอียดเช่นเดียวกับแขน ประกอบด้วยหลังมืออวบนูน นิ้วเล็กเรียว หลังเล็บมีสีดังกลีบดอกบัวแรกแย้ม” จากข้อความข้างต้นใช้โวหารแบบใด

  พรรณนาโวหาร

  สาธกโวหาร

  บรรยายโวหาร

  เทศนาโวหาร

  60s
 • Q5

  “ อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต ผู้ที่โง่เขลาแม้ได้อยู่ใกล้นักปราชญ์ ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน”

  จากข้อความข้างต้นใช้โวหารแบบใด

  เทศนาโวหาร

  สาธกโวหาร

  อุปมาโวหาร

  พรรณนาโวหาร

  60s
 • Q6

  “สายธาราดั่งนาฬิกาแก้ว แว่วแว่วจ๊อกจ๊อกเซาะซอกหิน”ข้อความที่ขีดเส้นใต้ใช้ภาพพจน์ชนิดใด

  สัทพจน์

  บุคคลวัต

  อุปมา

  อุปลักษณ์

  60s
 • Q7

  ข้อใดใช้ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์

  เสียงรถด่วนขบวนสุดท้าย

  หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างเธอพี่เน้อ

  เธอคือโคมทองของชีวิตพี่

  60s
 • Q8

  “ การทำความดีนั้น เมื่อทำแล้วก็แล้วกัน อย่าได้นำมาคิดถึงบ่อยราวกับว่าการทำความดีนั้นช่างยิ่งใหญ่นัก ใครก็ทำไม่ได้เหมือนเรา ถ้าคิดเช่นนั้นความดีนั้นก็จะเหลือเพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าทำแล้วก็ไม่น่านำมาใส่อีก คิดแต่จะทำอะไรต่อไปอีกจึงจะดี จึงจะเป็นความดีทีสมบูรณ์ ไม่ตกไม่หล่น”

  จากข้อความข้างต้นใช้โวหารแบบใด

  อุปมาโวหาร

  พรรณนาโวหาร

  สาธกโวหาร

  เทศนาโวหาร

  60s
 • Q9

  “น้ำพุพุ่งซ่าไหลมาฉาดฉาน เห็นตระการมันไหลจอกโครมจอกโครม” เป็นโวหารภาพพจน์ ชนิดใด

  อุปมา

  อุปลักษณ์

  สัทพจน์

  บุคคลวัต

  60s
 • Q10

  “ธรรมชาติต่างสลดหมดความคะนองทุกสิ่งทุกอย่าง” เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด

  สัทพจน์

  อุปมา

  บุคคลวัต

  อุปลักษณ์

  60s
 • Q11

  คำประพันธ์ในข้อใด ไม่มี การเล่นคำในบทประพันธ์

  นามแก้วดอกแก้วคือ แก้วเนตรพี่นี้ใช่ใคร

  เสียงสรวลสระรี่นี้ เสียงแก้วพี่หรือเสียงใคร

  เค้าโมงคิดโมงนับ ลำดับได้กี่โมงยาม

  ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน

  60s
 • Q12

  ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์ชนิดอติพจน์

  เหนื่อยสายตัวแทบขาด

  คอยฉันสักอึดใจเดียวเท่านั้น

  ร้อนตับจะแตก

  เธอหลอกหัวใจฉันไปขยี้

  60s
 • Q13

  "ผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจ      ผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหาญ

  สิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพาล      เป็นชายชาญอย่าเพ่อคาดประมาทชาย"

  จากบทประพันธ์ให้คุณค่าด้านวรรณศิลป์ด้านใด

  การเล่นคำ

  การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์

  การใช้โวหาร

  การเล่นเสียง

  60s
 • Q14

  "     แก้มช้ำช้ำใครต้อง      อันแก้มน้องช้ำเพราะชม

  ปลาทุกทุกข์อกกรม          เหมือนทุกข์พี่ที่จากนาง"

  จากบทประพันธ์ให้คุณค่าด้านวรรณศิลป์ด้านใด

  การเล่นคำ

  การใช้โวหาร

  การเล่นเสียง

  การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์

  60s
 • Q15

  ...แต่ย่างเหยียบเกรียบกรอบก็เหลียวหลัง พระโสตฟังให้หวาดแว่วว่าสำเนียงเสียงพระลูกแก้วเจ้าบ่นอยู่งึมๆ พุ่มไม้ครึ้มเป็นเงาๆ ชะโงกเงื้อม พระเนตรเธอแลเหลือบให้ลายเลื่อม เห็นเป็นรูปคนตะคุ่มๆอยู่คล้ายๆ แล้วหายไป สมเด็จอรไทเธอเที่ยวตะโกนกู่กู๋ก้อง...

  จากข้อความข้างต้นมีการใช้ภาพพจน์ใด

  บุคคลวัต

  สัทพจน์

  อติพจน์

  อุปมา

  60s

Teachers give this quiz to your class