placeholder image to represent content

Đề cương thi HK2_K6

Quiz by Ngoc Nguyen

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
21 questions
Show answers
 • Q1
  Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?
  File/Copy
  File/Save
  File/New
  File/Open
  30s
 • Q2
  Soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều ưu điểm
  Tất cả đều đúng.
  Đẹp và nhiều kiểu chữ chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay.
  Đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay.
  Có thể sửa và sao chép văn bản dễ dàng.
  20s
 • Q3
  Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất?
  Gõ văn bản -> trình bày -> chỉnh sửa -> in ấn.
  Gõ văn bản -> trình bày -> in ấn -> chỉnh sửa.
  Gõ văn bản -> chỉnh sửa -> Trình bày -> in ấn.
  Trình bày -> chỉnh sửa -> gõ văn bản -> in ấn
  20s
 • Q4
  Muốn lưu văn bản đã lưu một lần, thực hiện thao tác:
  File/Save as
  Tất cả đều sai
  File/Print
  File/Open
  20s
 • Q5
  Nếu đèn CAPS LOCK không được bật, em nhấn và giữ phím nào để khi gõ một phím chữ được một chữ hoa?
  Phím CAPS LOCK
  Phím ENTER
  Phím TAB
  Phím SHIFT
  20s
 • Q6
  Để chọn (hay đánh dấu) toàn bộ văn bản, em sử dụng tổ hợp phím:
  CTRL + V
  CTRL + A
  SHIFT + A
  SHIFT + V
  20s
 • Q7
  Tìm câu đúng trong các câu sau:
  Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ.
  Cả 2 câu đều sai
  Trời nắng ,ánh mặt trời rực rỡ.
  Cả 2 câu đều đúng
  20s
 • Q8
  Để tìm từ trong văn bản ta nhấn tổ hợp phím:
  Ctrl + A
  Ctrl + H
  Ctrl + Z
  Ctrl + F
  20s
 • Q9
  Để thực hiện di chuyển em sử dụng phím tắt nào?
  Ctrl+A
  Alt + X
  Ctrl+X
  Shift+X
  20s
 • Q10
  Sử dụng phím Backspace để xoá từ TRONG, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?
  Ngay trước chữ O
  Ngay trước chữ T
  Ngay trước chữ G
  Đặt ở cuối từ TRONG
  20s
 • Q11
  Để xoá các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?
  Delete
  Home
  Backspace
  End
  20s
 • Q12
  Khi con trỏ soạn thảo đang đứng ở giữa dòng, muốn đưa về đầu dòng, ta nhấn phím:
  End
  Home
  Page Up
  Page Down
  20s
 • Q13
  Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:
  Phông (Font) chữ
  Kiểu chữ (Style)
  Cả 3 phương án đều đúng
  Cỡ chữ và màu sắc
  20s
 • Q14
  Thao tác nào dưới đây không phải thao tác định dạng kí tự ?
  Căn giữa đoạn văn bản
  Chọn chữ màu xanh
  Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng
  Thay đổi phông chữ Arial Narrow thành Tahoma
  20s
 • Q15
  Có mấy kiểu căn lề đoạn văn bản
  5
  2
  3
  4
  20s

Teachers give this quiz to your class