placeholder image to represent content

โคลงสุภาษิตโสฬตไตรยางค์

Quiz by กฤษณา วรชาติตระกูล

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  “เป็นมาติกาทาง บัณฑิต แสวงเฮย” จุดประสงค์ในการแต่ง “โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์”
  “โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์” เป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  “โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์” เป็นโคลงสี่สุภาพ ซึ่งมีบทนำ ๑ บท เนื้อเรื่อง ๑๖ บท และบทสรุป ๑ บท
  “โสฬสไตรยางค์” มีความหมายว่า สุภาษิต ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ข้อ
  30s
 • Q2
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  “สามสิ่งควรเคารพ” ได้แก่ ศาสนา ยุติธรรม สละประโยชน์ตนเอง
  “สามสิ่งควรชม” ได้แก่ อำนาจปัญญา เกียรติยศ มีมารยาทดี
  “สามสิ่งควรรัก” ได้แก่ ความกล้า ความสุภาพ ความรักใคร่
  “สามสิ่งควรเกลียด” ได้แก่ ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ และชั่วเลวทราม
  30s
 • Q3
  สุภาษิตในข้อใดที่สอนเกี่ยวกับการวางตัวในสังคม
  ศาสนาสอนสั่งให้ ประพฤติดี
  มารยาทเรียบเสี่ยมสาร เสงี่ยมเงื่อน งามนอ
  สุวภาพพจน์ภายใน จิตพร้อม
  หึงจิตคิดเกลียดคน ดีกว่า ตัวแฮ
  30s
 • Q4
  สุภาษิตในข้อใดให้ความคิดเกี่ยวกับไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)
  สิ่งใดในโลกล้วน เปลี่ยนแปลง
  ขันตีมีมากหมั้น สันดาน
  เหินห่างโมหะร้อน ริษยา
  ปัญญาสติล้ำ เลิศญาณ
  30s
 • Q5
  “ความดีมีชื่อทั้ง ยศถา ศักดิ์เฮย ประเทศเกิดกูลพงศา อยู่ยั้ง คนรักร่วมอัธยา- ศัยสุข ทุกข์แฮ ในสิ่งควรสงวนตั้ง ต่อสู้ผู้เบียน” คำประพันธ์ข้างต้นนี้ตรงกับหัวข้อในข้อใด
  สามสิ่งควรจะชอบ
  สามสิ่งควรกระทำให้มี
  สามสิ่งควรนับถือ
  สามสิ่งควรจะหวงแหนฤาต่อสู้เพื่อรักษา
  30s
 • Q6
  สามสิ่งควรเกลียดคือข้อใด
  มักง่าย วาจา หน้าเนื้อใจเสือ
  ชั่วเลวทราม มารยา ฤษยา
  ยอ หน้าเนื้อใจเสือ พลันรักพลันจืด
  ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ อกตัญญู
  30s
 • Q7
  “สิ่งใดในโลกล้วน เปลี่ยนแปลง หนึ่งชราหย่อนแรง เร่งร้น ความตายติดตามแสวง ทำชีพ ประลัยเฮย สามส่วนควรคิดค้น คติรู้เตรียมคอย” โคลงบทนี้กล่าวถึงสิ่งใด
  สามสิ่งควรจะเตรียมเผื่อ
  สามสิ่งควรครองไว้
  สามสิ่งควรรังเกียจติเตียน
  สามสิ่งควรสงสัย
  30s
 • Q8
  ข้อใดมิใช่สามสิ่งควรนับถือ
  ฉลาด
  ใจอารีสุจริต
  มั่นคง
  ปัญญา
  30s
 • Q9
  คำประพันธ์ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
  คนรักร่วมอัธยา- ศัยสุข ทุกข์แฮ
  เป็นสุขโสดตนรัก การชอบ ธรรมนา
  มากเพื่อผู้วานการ ชีพได้
  เว้นบาปเสาะกัลยาณ์ มิตรไว้
  30s
 • Q10
  “สามสิ่งควรรักน้อม จิตให้สนิทจริง” โคลงบทนี้มิได้กล่าวถึงข้อใด
  ความรักใคร่
  ความกล้า
  อำนาจปัญญา
  ความสุภาพ
  30s
 • Q11
  “สุขกายวายโรคร้อน รำคาญ มากเพื่อนผู้วานการ ชีพได้ จิตแผ้วผ่องสำราญ รมยสุข เกษมแฮ ................................ ...........................” คำประพันธ์ข้างต้นนี้กล่าวถึงข้อใด
  สามสิ่งควรอ้อนวอนขอ
  สามสิ่งควรยินดี
  สามสิ่งควรปรารถนา
  สามสิ่งควรจะชอบ
  30s
 • Q12
  โคลงสุภาษิตโสฬตไตรยางค์มีที่มาอย่างไร
  มีที่มาจากสุภาษิตญี่ปุ่น
  มีที่มาจากสุภาษิตจีน
  มีที่มาจากสุภาษิตกรีก
  มีที่มาจากสุภาษิตอังกฤษ
  30s
 • Q13
  ข้อใดเป็นลักษณะของโคลงสุภาษิตโสฬตไตรยางค์
  สุภาษิตจำนวน ๑๖ หมวด หมวดละ ๑๖ ข้อ
  สุภาษิตจำนวน ๓ หมวด หมวดละ ๑๖ ข้อ
  สุภาษิตจำนวน ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ข้อ
  สุภาษิตจำนวน ๘ หมวด หมวดละ ๘ ข้อ
  30s
 • Q14
  คำประพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่มีคำโทโทษ
  สามสิ่งจำทั่วผู้ พิทักษ์หมั้นครองระวัง
  พูดมากเปล่าเปลืองปน ปดเหล้น
  ตามแบบบ่ขาดหวิ้น เสร็จแล้วบริบูรณ์
  สามสิ่งควรมีให้ มากยั้งยืนเจริญ
  30s
 • Q15
  ข้อใดคือสามสิ่งที่ควรละ
  เกียจคร้าน วาจาฟั่นเฝือ หยอกหยาบแลแสลงฤๅขัดคอ
  ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ อกตัญญู
  ชั่วเลวทราม มารยา ฤษยา
  ยอ หน้าเนื้อใจเสือ พลันรักพลันจืด
  30s

Teachers give this quiz to your class