placeholder image to represent content

Đố Kinh Thánh BTN

Quiz by April Nguyen

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1
  Đức Giê-hô-va ghét và gớm ghiêc bao nhiều điều?
  13
  6
  7
  12
  60s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Tìm 1 câu nói về hình ảnh này?
  Question Image
  Châm ngôn 6:29
  Châm ngôn 6:23
  Châm ngôn 8:23
  Châm ngôn 8:29
  60s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Tìm một câu nói về hình ảnh trên?
  Question Image
  Thi-thiên 6:6
  Châm Ngôn 6:6
  Thi-thiên 9:9
  Châm Ngôn 9:9
  60s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Con đường của âm phủ nói đến điều gì ?
  nhà của người đàn bà dâm phụ
  sự thiếu thốn của kẻ biếng nhác
  lòng của kẻ hung ác
  sự mời mọc của điên cuồng
  60s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Điền vào chỗ trống: "Nước ăn cắp lấy làm ________ ; _______ là ngon thay"
  ngọt; bánh ăn vụng
  nước ăn cắp; ngọt ngào
  ngọt ngào; bánh ăn vụng
  nước ăn cắp; ngon thay
  60s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Tìm câu kinh thánh giống Châm Ngôn 16:16?
  Châm Ngôn 6:18
  Châm Ngôn 8:11
  Châm Ngôn 8:19
  Châm Ngôn 9:15
  60s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Đức Giê hô va không để linh hồn người công bình bì gi?
  đói khát
  cong vạy
  rúng động
  thiếu thốn
  60s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Điều gì gia thêm ngày tháng?
  sự khuyên dạy Chúa
  sự kính sợ Đức Giê-hô-va
  sự giữ lời răn bảo của cha
  sự nhìn biết Đấng Thánh
  60s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Khi gió trốt thổi qua, kẻ nào không còn nữa?
  kẻ dâm phụ
  kẻ biếng nhác
  kẻ gian lận
  kẻ hung ác
  60s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là gì?
  không tìm ra
  khởi đầu sự khôn ngoan
  cả 2 đều đúng
  ghét điều ác
  60s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Chúng ta chớ nên từ chối điều gì?
  sự chân thật và lòng ngay thẳng
  sự giàu có và lòng tôn trọng
  vàng ròng và bạc cao
  lời khuyên dạy và ở khôn ngoan
  60s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Tìm câu kinh thánh nói về hình trên?
  Question Image
  Châm Ngôn 7:19
  Châm Ngôn 9:13
  Châm Ngôn 6:28
  Châm Ngôn 6:27
  60s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Hắn trong đoạn 7 nói về ai?
  gã trai trẻ không trí hiểu
  con chim bay a vào lưới
  chồng của người đàn bà dâm phụ
  khách của người đàn bà dâm phụ
  60s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Tìm câu kinh thánh nói về hình trên?
  Question Image
  Châm ngôn 10:11
  Châm ngôn 9:1
  Châm ngôn 7:22
  Châm ngôn 8:35
  60s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Hôm nay mình đồ Kinh Thánh ở đâu
  Châm ngôn 16-20
  Châm ngôn 6-10
  Châm ngôn 10-15
  Châm ngôn 1-5
  60s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Tác giả của Châm Ngôn là ai?
  Phi-e-rơ
  Mác
  Sa lô môn
  Đa-vít
  60s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class