placeholder image to represent content

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) PAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Quiz by พันธกิจ ทองเณร

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1

  ข้อใดคือความหมายของอินเทอร์เน็ต

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สุดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างองค์กรกับองค์กร

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในประเทศเท่านั้น

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันจำนวนมากจากทั่วโลก

  45s
 • Q2

  ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  45s
 • Q3

  ข้อใดมีส่วนให้เกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด

  สังคมที่ตกต่ำลง

  การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

  ภัยจากเว็บไซต์ปลอม

  โฆษณาแฝงด้วยไวรัส

  45s
 • Q4

  พฤติกรรมใดช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้

  เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ต่าง ๆ

  ดาวน์โหลดเพลงผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์

  เปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 2- 3 เดือน

  ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีความนิยม

  45s
 • Q5

  บุคคลใดปฏิบัติตนเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต

  นัทตี้ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับเพื่อน

  วีใช้อินเทอร์เน็ตในการหาสูตรโกงเกมส์

  ดรีมใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเพลงมาขาย

  ก้อยใช้อินเทอร์เน็ตขายสินค้าไม่เสียภาษี

  45s
 • Q6

  คำว่า “การสืบค้นข้อมูล” หมายถึงข้อใด

  เครื่องมือหรือเว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกในการสืบค้น

  เครื่องคอมพิวเตอร์

  เครื่องมือแผนที่

  เครื่องมือช่วยค้น

  45s
 • Q7

  ข้อใด ไม่ใช่ มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

  ใช้ข้อความที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

  ไม่เผยแพร่ข้อความหรือภาพที่ผิดกฎหมาย

  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้อื่น

  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความทันสมัย

  45s
 • Q8

  โทนี่ต้องการส่งรายงานวิชา Pop Arts ให้คุณครู ควรส่งผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  Youtube

  Google Earth

  Google Classroom

  Facebook

  45s
 • Q9

  ข้อใด ไม่ใช่ ปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

  ผลการเรียนตกต่ำ

  ถูกลักพาตัว

  ทำให้มีความรู้มากขึ้น

  ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

  45s
 • Q10

  บุคคลในข้อใด ปฏิบัติตน ไม่เหมาะสม ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

  หยองไม่ดูภาพที่ไม่เหมาะสม

  อิงรีบแจ้งคุณครูเมื่อพบปัญหาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

  จุ๊บแจงใช้ภาษาที่สุภาพ

  หรรษาแอบนัดพบกับโดนัทที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต

  45s
 • Q11

  ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

  ไม่ใช้คำหยาบในการสนทนาในอินเทอร์เน็ต

  ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับคนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต

  นำข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่

  ค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมกับวัย

  45s
 • Q12

  โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

  Search Engine

  Web Browser

  Web Server

  Web Editor

  45s
 • Q13

  อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด

  สหรัฐอเมริกา

  อังกฤษ

  จีน

  ญี่ปุ่น

  45s
 • Q14

  ใครต่อไปนี้สามารถหาข้อมูลได้น่าเชื่อถือที่สุด

  ปาป๊าเลือกข้อมูลที่มีการเผยแพร่มายาวนานกว่า 8 ปี

  ปุกปิ๊กใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์แรกที่โชว์ขึ้นมา

  ปูปู๊หาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  ปีปี๊หาข้อมูลที่มีคนแสดงความคิดเห็นมากที่สุด

  45s
 • Q15

  เว็บไซต์ทางการศึกษาสามารถสังเกตได้จากคำลงท้ายใด

  .com

  .ac.th

  .org

  .co.th

  45s

Teachers give this quiz to your class