placeholder image to represent content

ĐỀ THI THỬ

Quiz by Ho Anna

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
33 questions
Show answers
 • Q1

  Sau khi “Chiến tranhlạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới:

  Một cực nhiều trung tâm

  Đa cực.             

  Đa cực nhiều trung tâm.              

  Đơn cực.  

  10s
 • Q2

  Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do

  đáp ứng nhu cầuđời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng cao.

  kế thừa cuộccách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVII.

  yêu cầu củaviệc chạy đua vũ trang trong thời kì "chiến tranh lạnh".

  15s
 • Q3

  Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học công nghệ là

  Trung Quốc

  Nhật Bản

  Liên Xô

  15s
 • Q4

  Đặc điểm cơ bản nhất của cuộc cách mạng khoa học– kĩ thuật hiện nay là gì?

  Các phát minh kĩ thuật diễn ra với tốc độ nhanhchóng.

  Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Diễn ra trên nhiều  lĩnh vực với qui mô lớn với tốc độ nhanh.

  Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứukhoa học.

  15s
 • Q5

  Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Bắc Á đều bị

  Anh-Pháp chiếm làm thuộc địa.                                      

  LiênXô- Trung Quốc chiếm đóng.

  chủ nghĩa thực dân nô dịch.

  chủ nghĩa đế quốc xâm lược.                                            

  15s
 • Q6

  Nội dung nào sau đây không thuộcđường lối đổi mới của Trung Quốc từ 1978?

  Thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”

  Tiến hành cải cách và mở cửa.

  Lấy phát triển kinh làm trung tâm.

  Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hộichủ nghĩa.

  15s
 • Q7

  Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là:

  Sự ra đời các khối quân sự đối lập.

  Cục diện “Chiến tranh lạnh”.

  Sự hình thành các liên minh kinh tế.                                      

  Xu thế toàn cầu hóa.

  15s
 • Q8

  Nội dung nào dưới đây khẳng định mục đích quan trọng nhất của tổ chức Liênhợp quốc?

  Áp dụng những biện pháp để trừng trị các hoạt động xâm lược phá hoại hòabình.

  Ngăn chặn và thủ tiêu mọi sự đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới.

  Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  Duy trì trật tự thế giới mới có lợi cho Mỹ.

  15s
 • Q9

  Nội dung nào  không phải là quyết định của hội nghị Ianta?

  Các nước Đồng minh liên kết với nhau để chống phát xít.

  Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu và ChâuÁ.

  Nhanh chóng  tiêu diệt chủ Nghĩa phát xít Đức và chủ Nghĩa quân phiệt Nhật.

  Thành lập Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới.

  15s
 • Q10

  Một trong những vấn đề cấp bách đòi hỏi các nước lớn phải giải quyết khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc là?

  thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít.

  Liên Xô sẽ tham chiến chống phát xít Nhật ở châu Á.

  phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

  15s
 • Q11

  Hiện nay trong tổ chức ASEAN thì nhóm những nền kinh tế nào được xem là kém phát triển hơn so với các nền kinh tế còn lại trong tổ chức?

  Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a. 

  Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma.

  Lào, Campuchia, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma.  

  Việt Nam, Lào, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a.

  15s
 • Q12

  Năm 1975 nhân dân các nước ở Châu Phi đã hoàn thành công cuộc đấu tranh.

  đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân cũ, chế độ A-pac-thai.

  đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân mới, chế độ A-pac-thai.

  đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân cũ, giành độc lập dân tộc.

  đánh đổ nền thống trị chủ nghĩa thực dân mới, giành độc lập dân tộc.

  15s
 • Q13

  Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất ?

  Nhờ trình độ tập trung sản xuất ,tập trung tư bản cao    

  Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú                

  Nhờ quân sự hóa nền kinh tế

  Nhờ áp dụng những thành tựu KHKT của thế giới      

  15s
 • Q14

  Vì sao1972 Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Liên Xô?

  Mĩ muốn hòa hoãn với Trung Quốc và Liên Xô để chống lại phong trào giải phóng dân tộc

  Mĩ muốn bình thường hóa mối quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô

  Mĩ muốn mở rộng các nước đồng minh để chống lại các nước thuộc địa

  Mĩ muốn thay đổi chính sách đối ngoại với các nước xã hội chủ nghĩa

  15s
 • Q15

  Mục đích bao quát nhất của “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động là?

  Bắt các nước Đồng minh lệ thuộc Mĩ.

  Thực hiện “chiến lược toàn cầu” làm bá chủ thế giới của đế quốc Mĩ.

  Ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

  Đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

  15s

Teachers give this quiz to your class