placeholder image to represent content

生词1

Quiz by MiNiM MEAN

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Seven - Eleven คือคำใดในภาษาจีน
  一 七十 yīqīshí
  一十七 yīshíqī
  七十一 qīshíyī
  十一七 shíyīqī
  30s
 • Q2
  จากรูปคือสินค้าชนิดใด
  Question Image
  包面 bāomiàn
  包子 bāozi
  面包 miànbāo
  方面 fāngmiàn
  30s
 • Q3
  ฉันต้องการซื้อนม 1 ขวด ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร
  买我要一盒牛奶 mǎi wǒ yào yī hé niúnǎi
  我要买一个牛奶 wǒ yāomǎi yīgè niúnǎi
  我要买一瓶牛奶 wǒ yāomǎwi yī píng niúnǎi
  买我要一包牛奶 mǎi wǒ yào yī bāo niúnǎi
  30s
 • Q4
  ยินดีต้อนรับภาษาจีนใช้คำใด
  没关系 méiguānxì
  对不起 duìbùqǐ
  欢迎光临 huānyíng guānglín
  谢谢 xièxiè
  30s
 • Q5
  จากรูปคือผลไม้ชนิดใด
  Question Image
  草莓 cǎoméi
  芒果 mángguǒ
  榴莲 liúlián
  葡萄 pútáo
  30s
 • Q6
  ทอนเงิน ภาษาจีนใช้คำใด
  对不起 duìbùqǐ
  没关系 méiguānxì
  找零钱 zhǎo língqián
  谢谢 xièxiè
  30s
 • Q7
  30s
 • Q8
  b + a อ่านว่าอย่างไร
  ปา
  ผา
  พา
  ฟา
  30s
 • Q9
  ข้อใดเรียงได้ถูกต้อง
  包子个
  个一包子
  包子一个
  一个包子
  30s
 • Q10
  iang สระตัวนี้ ออกเสียงได้อย่างไร
  เอียง
  เอิง
  อิง
  เอียน
  30s
 • Q11
  ราคาเท่าไหร่ ถามภาษาจีนได้อย่างไร
  谢谢 xièxiè
  对不起 duìbùqǐ
  多少钱 duōshǎo qián
  没关系 méiguānxì
  30s
 • Q12
  zh ch sh อ่านได้อย่างไร
  จือ ชือ ซือ
  จรี ชรี ซรี
  จรือ ชรือ ซรือ
  จู ชู ซู
  30s
 • Q13
  พยัญชนะกึ่งสระในภาษาจีน มีกี่ตัว และอะไรบ้าง
  2 ตัว y w
  4 ตัว a o i u
  1 ตัว y
  3 ตัว y u w
  30s
 • Q14
  我很___。จงเติมคำในช่องว่าง (ยุ่ง)
  累(lèi)
  不(bù)
  好(hǎo)
  忙(máng)
  30s
 • Q15
  他(tā) มีความหมายว่าอย่างไร
  เธอ
  เขา(ผู้ชาย)
  ฉัน
  คุณ
  30s

Teachers give this quiz to your class