Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang tamang sagot.

  Ano ang dapat mong pinakikinggan upang malaman mo ang totoong nangyayari sa kapaligiran?

  Balita sa radyo o telebisyon

  Mga post ng kaibigan sa facebook

  Balita mula sa kapitbahay

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25
 • Q2

  Piliin ang tamang sagot.

  Ano ang pinakatamang paraan sa pagtuklas ng katotohanan?

  Maniwala agad.

  Huwag agad maniwala.

  Suriin munang mabuti.

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25
 • Q3

  Piliin ang tamang sagot.

  Ano ang dapat mong gawin kapag hindi mo naintindihan ang impormasyong iyong nakalap?

  Magtanong sa bunsong kapatid

  Magtanong sa nakatatanda

  Magtanong sa kaibigan

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25
 • Q4

  Piliin ang tamang sagot.

  Ano ang dapat gawin kapag may nagsasalita upang maintindihan ang sinasabi?

  Makinig nang mabuti

  Makipagkuwentuhan

  Magtanong sa katabi

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25
 • Q5

  Piliin ang tamang sagot.

  Ano ang dapat gawin kapag hindi gaanong maintindihan ang mga balitang napakinggan?

  maglaro na lamang

  magsaliksik

  ipagwalang bahala

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25
 • Q6

  Piliin ang tamang sagot.

  May nabasang post si Luisa tungkol sa kanyang kaibigan na hindi maganda. Ano ang kanyang dapat gawin?

  Aalamin muna kung ito ay totoo.

  Sasabihin agad kay Luisa

  Hindi sasabihin kay Luisa

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25
 • Q7

  Piliin ang tamang sagot.

  Nanonood ng balita si Tony sa telebisyon, ngunit hindi niya ito maintindihan. Ano ang dapat gawin ni Tony?

  Magtanong sa nakatatanda

  Patayin ang telebisyon

  Ilipat sa ibang istasyon ang pinapanood

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25
 • Q8

  Piliin ang tamang sagot.

  May takdang-aralin si Mia na dapat saliksikin sa mga aklat o internet ngunit wala siyang aklat o internet. Ano ang dapat gawin ni Mia?

  Huwag na lamang gawin ang takdang-aralin.

  Pagsumikapang magsaliksik sa tulong ng mga nakatatanda.

  Hulaan na lang ang sagot.

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25
 • Q9

  Piliin ang tamang sagot.

  May nabasa si Ron sa Facebook na wala daw pasok? Ano ang dapat gawin ni Ron?

  Magtatanong muna bago maniwala.

  Ipagsasabi agad sa mga kamag-aral na walang pasok.

  Hindi na papasok.

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25
 • Q10

  Piliin ang tamang sagot.

  Gustong payuhan ni Marie ang kanyang kaibigan na nagtatampo sa kaniyang magulang dahil hindi naibigay ang gusto. Alin sa mga sumusunod ang pwedeng basahin ni Marie para malaman niya kung anong magandang ipapayo sa kanyang kaibigan?

  Science book

  Balita

  Bibliya

  30s
  EsP4PKP- Ie-g - 25

Teachers give this quiz to your class