placeholder image to represent content

1Q-1st Intervention Quiz:FIL 10

Quiz by Melissa Arranguez

Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 6 skills from
Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F10PB-Ia-b-62
F10WG-Ib-c-58
F10PB-Ib-c-63
F10PD-Ic-d-63
F10PB-Ie-f-65
F10PB-Ic-d-64

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay isang kuwento kung saan ang mga tauhan, tagpuan at kilos ay nagpapakahulugan ng higit pa sa literal nitong kahulugan. Ito ay maaaring magpahayag ng ideyang abstrak, mabubuting kaugalian at tauhan o pangyayaring makasaysayan, panrelihyon at panlipunan.

  scrambled://ALEGORYA

  45s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q2

  Pag-sunod-sunurin ang mahahalagang pangyayari sa buhay ni Matilde sa 'Ang Kwintas'

  nagkasala sa maling pag-iisip

  mamamayan

  sangkatauhan

  jumble://isang araw ay naimbitahan siya sa isang pagtitipon at sayawan sa palasyo,dahil dito bumili siya ng bagong bestida at humiram ng kwintas sa kaibigan,samantala napansin niyang nawawala ang kwintas pagdating sa bahay,bunga nito ay nakaranas ang mag-asawa ng matinding hirap para lamang makabayad sa nawalang kwintas

  45s
  F10WG-Ib-c-58
 • Q3

  Sa akdang “Alegorya ng Yungib,” sa tingin mo ilang tao ang nag-uusap?

  tatlo

  dalawa

  isa

  apat

  45s
  F10PB-Ib-c-63
 • Q4

  Nang bumalik sa yungib ang mga eskapo, ayon kay Plato sila ay _____

  magagalit sa mga taong nasa kuweba

  masasanay sa mahirap na buhay

  magbabalik sa labas ng yungib

  magtataka sa uri ng pamumuhay

  45s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q5

  Anong kaisipan ang ipinahihiwatig ng 'Alegorya ng Yungib' ni Plato?

  kamangmangan

  multiplem://pagkabilanggo:edukasyon:katotohanan

  sakit

  pagka-alipin

  45s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q6

  Ano ang nais ipakahulugan ng simbolong PADER sa 'Alegorya ng Yungib'

  matibay na sandigan sa oras ng pangangailangan

  multiplem://kawalan ng pag-asa:limitadong kalagayan o pananaw:hadlang o limitasyon sa pag-abot ng pangarap

  limitadong kalagayan o pananaw

  matibay na sandigan sa oras ng pangangailangan

  45s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q7

  Tukuyin ang isyung pandaigidig na masasalamin sa maikling kwento na "Ang Kwintas"

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  45s
  F10PD-Ic-d-63
 • Q8

  "Sa bawat kadiliman na nararanasan ng bawat tao, mayroon pa ring liwanag na gagabay sa landas na tinatahak nito." Ito ay kaisipang lutang sa akda?

  MALI

  TAMA

  45s
  F10PB-Ie-f-65
 • Q9

  Libro:Mambabasa, Yungib:___________

  scrambled://KAMANGMANGAN

  45s
  F10PB-Ic-d-64
 • Q10

  Ang Alegorya sa Yungib ni Plato ay isang halimbawa ng Pormal na Sanaysay.

  TAMA. Dahil ito ay tumatalakay sa seryosong paksa at nangangailangan ng mas malalim na pagkaunawa dito.

  MALI. Sapagkat ito ay tumatalakay sa mga karanasan o pagpapakilala sa personalidad ng manunulat.

  45s
  F10PB-Ib-c-63

Teachers give this quiz to your class