placeholder image to represent content

1Q-M26-28:Maikling Kwento 'Ang Kwintas'

Quiz by Melissa Arranguez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ang maikling kuwento ay isang maikling (1)___________ hinggil sa isang mahahalagang (2)_________ na kinasasangkutan ng isa o ilang (3)_________ at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng 4)___________.

  linking://1|Sanaysay:2|pangyayari:3|tauhan:4|panitikan

  60s
 • Q2

  Ang diyalogo sa isang akda ay mahalaga dahil sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga binitiwang pahayag ng tauhan, napagtitibay nito kung anong K __ __ __ __ __ __ __ N ang kaniyang taglay.

  scrambled://KATANGIAN

  45s
 • Q3

  "Ayoko ng tinatapakan ako. Ayoko ng masikip, ayoko ng mabaho, ayokong walang tubig, ayoko ng walang pagkain, ayoko ng putik!" --Kaya Kong Abutin ang Langit

  Ano ang katangian ng tauhan sa diyalogo?

  taong ayaw sa mahirap na buhay

  taong ayaw makuntento sa kalagayan

  taong ayaw sa kanyang napuntahan

  taong ayaw sa maruming paligid

  30s
 • Q4

  Labis ang pagdurusa at paghihinagpis ni Mathilde dahil sa may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay na magdudulot ng salapi. May taglay siyang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyan niyang kalagayan kaya’t ipinaghihinagpis niya ang karukhaan ng kaniyang lumang tahanan.

  May mga ganitong pangyayari pa ba sa tunay na buhay?

  OO. Dahil may mga babaing ang hangad ay marangyang buhay at hindi kuntento sa tinatamasa nila sa buhay.

  Hindi. Dahil natural dapat sa isang babae ang bigyan ng magandang buhay lalo sa pag-aasawa.

  45s
 • Q5

  Sinubok niyang isuot ang hiyas sa harap ng salamin, nagbabantulot siya at hindi mapagpasyahan kung ang mga iyon ay isasauli o hindi.

  Ano ang kahulugan ng salitang nakadiin?

  nangangarap

  nagkakamali

  naguguluhan

  nagdalawang-isip

  30s
 • Q6

  Labis ang pagmimithi niyang masiyahan siya, maging kahali-halina, kaibig-ibig, maging tampulan ng papuri at pangimbuluhan ng ibang babae.

  Ano ang kahulugan ng salitang nakadiin?

  ka

  kahangaan

  scrambled://kainggitan

  30s
 • Q7

  Nagulumihanang napahinto ang lalaki nang makita niyang umiiyak ang asawa.

  Ano ang kahulugan ng salitang nakadiin?

  naiiyak

  nalunlungkot

  nababahala

  naguguluhan

  30s
 • Q8

  Context Clue: Tukuyin ang kasingkahulugan ng salitang ginamit sa loob ng pangungusap.

  'Sa halip na matuwa na siyang inaasahan ng lalaki ay padabog niyang inihagis ang paanyaya laman ng sobre ang imbitasyon.'

  freetext://imbitasyon

  60s
 • Q9

  Context Clue: Tukuyin ang kasingkahulugan ng salitang ginamit sa loob ng pangungusap.

  "Oo, samakatwid ay hindi mo napansin at hindi nahalata dahil kamukhang-kamukha ng kuwintas na hiniram mo."

  freetext://nahalata

  60s
 • Q10

  Context Clue: Tukuyin ang kasingkahulugan ng salitang ginamit sa loob ng pangungusap.

  "O, kahabag-habag na Matilde, ang ipinahiram ko sa iyo ay imitasyon lamang, puwit lamang ng baso at dahil sa pagkakapareho ay hindi mo napansin."

  freetext://imitasyon

  60s
 • Q11

  Ang (A)________ ay mga reperensiya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy sa mga nabanggit na pangngalan sa unahan ng teksto o pangungusap.

  Ang (B) _______ naman ay mga reperensiya na tumutukoy sa mga pangngalan na nasa hulihan pa ng teksto o pangungusap. 

  linking://A|anapora:B|katapora

  60s
 • Q12

  Ang _________ o pronoun sa wikang Ingles ay mga salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangngalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap.

  scrambled://PANGHALIP

  45s
 • Q13

  Ang kultura ang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan. Ito ay maituturing na kayamanan ng bansa.

  kultura:pangngalan | Ito_______

  freetext://panghalip

  45s
 • Q14

  Sila ay sopistikado kung manamit. Nagugustuhan din nila ang masasarap na pagkain at alak. Ang mga taga-France ay masayahin at mahilig dumalo sa mga kasayahan.

  Anapora

  Katapora

  30s
 • Q15

  Mas nakilala si Deogracias A. Rosario sa mga naging ambag niya sa larangan ng maikling kuwento.

  Anapora

  Katapora

  30s

Teachers give this quiz to your class