placeholder image to represent content

1st Grading Quiz no.1 Araling Panlipunan 4

Quiz by Ronalyn D. Tolentino

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang Pilipinas ay kilala bilang _______
  Perlas ng Timog
  Perlas ng Kanluran
  Perlas ng Silanganan
  Perlas ng Hilaga
  300s
 • Q2
  Ang Pilipinas ay tinuring na ______ dahil sa estratehikong lokasyon nito
  Gateway to Asia
  Gateway to paradise
  shortcut
  Gateway area
  300s
 • Q3
  Ang Pilipinas ay matatagpuan sa ______
  Timog Hilagang Asya
  Timog Kanlurang Asya
  Hilagang Silangang Asya
  Timog Silangang Asya
  300s
 • Q4
  Ang ______ ay lugar o teritoryo na may naninirahang grupo ng mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan
  bakanteng lote
  bansa
  kapuluan
  bakanteng lugar
  300s
 • Q5
  Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa. Alin sa mga sumusunod ang apat na elementong ito ?
  soberanya, mamamayan, talento at pamahalaan
  mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya
  teritoryo, kayamanan, mamamayan, soberanya at pamahalaan
  mamamayan, pamahalaan, kapangyarihan at soberanya
  300s
 • Q6
  Ano ang dalawang uri ng soberanya?
  panloob at pansamantala
  panloob, panlabas at pangmatagalan
  panlabas at panandalian
  panloob at panlabas
  300s
 • Q7
  Ilang bansa sa buong mundo ang nagtataglay ng apat na elemento?
  20000
  20
  2000
  200
  300s
 • Q8
  Soberanyang may kapangyarihan na mamahala sa nasasakupan nito.
  soberanyang pangmatagalan
  soberanyang panlabas
  soberanyang pansamantala
  soberanyang panloob
  300s
 • Q9
  Soberanyang may kapangyarihan na ipagtanggol ang kalayaan ng bansa laban sa mga mananakop.
  soberanyang pansamantala
  soberanyang panloob
  soberanyang panlabas
  soberanyang pangmatagalan
  300s
 • Q10
  Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan.
  soberanya
  pamahalaan
  kapangyarihan
  kalayaan
  300s

Teachers give this quiz to your class