Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Sino ang batang hindi mahilig lumabas ng bahay?
  Arnel
  Arman
  Arnold
  Paul
  120s
 • Q2
  Ano ang natanaw niya sa kanilang bintana?
  mga batang naglilinis
  mga batang sumasayaw
  mga batang nagbabasa
  mga batang naglalaro
  120s
 • Q3
  Bakit hindi magawa ni Arnel ang maglaro sa labas?
  dahil ayaw ng nanay niya
  dahil maraming utos ang kanyang mga magulang
  dahil pinagbabawalan siya ng magulang
  dahil gumagawa siya palagi ng takdang aralin
  120s
 • Q4
  Ano ang ginawa ni Arnel para siya ay makapaglaro?
  tinapos niya ang takdang aralin bago naglaro
  ipinagawa niya sa iba ang takdang aralin
  iniwan muna niya ang takdang aralin
  tumakas sa magulang para makapaglaro
  120s
 • Q5
  Ano ang ipinangako niya sa kanyang sarili?
  hindi na muling lalabas ng bahay.
  Tapusin muna ang laro bago ang takdang aralin
  Tatapusin muna ang takdang aralin bago ang laro.
  Hayaan muna ang takdang aralin
  120s
 • Q6
  Alin ang tamang pananalita kapag nakipag–usap ka sa mas-nakakatanda sa iyo?
  Puwede ko po bang hiramin ito?
  Umalis ka diyan . Alis!!!
  Pahingi nga ako niyan!
  Pahiram ako niyan!
  120s
 • Q7
  “Gabi na, wala pa si Inay.”Anong damdamin ang ipinahahayag ng nagsasalita?
  nagagalit
  natutuwa
  nag-aalala
  nagmamakaawa
  120s
 • Q8
  Si Melchora Aquino ang nagsimula ng himagsikan. Ano ang pangngalan na nabanggit sa pangungusap?
  himagsikan
  Melchora Aquino
  Si
  nagsimula
  120s
 • Q9
  Alin sa mga sumusunod ang pangngalang pantangi?
  paaralan
  aklat
  Maria Cristina Falls
  ospital
  120s
 • Q10
  Huwag sayangin ang oras sa mga bagay na (walang kabuluhan). Ano ang kahulugan ng salitang nasa loob ng panaklong?
  mga lugar na sinasambahan
  walang katuturan
  mga bagay may halaga
  nakatatakot na lugar
  120s
 • Q11
  Sa Pilipinas naninirahan ang (magigiting) na mamamayan. Ano ang kahulugan ng salitang nasa loob ng panaklong.
  masisipag
  matatalino
  matatapang
  mayayaman
  120s
 • Q12
  Ang mga likas na yaman ng Pilipinas ay mga (biyayang) galing sa Diyos. Ano ang kahulugan ng salitang nasa loob ng panaklong.
  kayamanan
  binili
  handog
  pinagyaman
  120s
 • Q13
  Binihag ng mga dayuhan ang ating bansang minamahal. Ang ibig sabihin ng binihag ay __________.
  pinarusahan
  pinaalis
  inalipin
  ipinagbili
  120s
 • Q14
  Ang paglaya ng bansa ang ating (nilalayon). Ano ang kasingkahulugan ng salitang nasa loob ng panaklong.
  ninanais
  pinaghihirapan
  ipinaglalaban
  ipinakikiusap
  120s
 • Q15
  Ano ang tawag sa bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bahay, hayop, lugar at pangyayari?
  panghalip
  pang-abay
  pangngalan
  pang-uri
  120s

Teachers give this quiz to your class