placeholder image to represent content

1st Periodical Test in Mother Tongue

Quiz by Maribeth N. Cruz

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Nais maging ___________________ ni Melinda upang matulungan ang kapatid niyang sakitin.
  manggagamot
  mangagamot
  mangaamot
  mananagot
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Nagbayanihan ang mga ___________________ sa pabrika upang mapadali ang kanilang trabaho.
  ngangawa
  ngumawa
  mangawa
  manggagawa
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Suportahan natin ang ________________ ng ating klase upang makamit natin ang tagumpay sa patimpalak.
  panggulo
  pangulo
  pangngulo
  pang-ulo
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Nagustuhan ni Amanda ang _______________________ ng bago niyang bag.
  desinyu
  disinyo
  disenyo
  desenyo
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Ipinakita ng mga mag-aaral ang kanilang mga ___________________ sa palatuntunan para sa kanilang mga magulang.
  talinto
  talintu
  talento
  talentu
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Kanina ka pa bang nakikinig sa aming usap___?
  mo
  han
  ka
  an
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Si Ana ay masiglang ___awit sa kaarawan ng kanyang Nanay.
  mag
  um
  in
  nag
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Ipinakita ng mga bata ang ___tapatan sa pagkuha ng pagsusulit
  ka
  ma
  na
  nag
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  ____akong maging isang guro.
  gusto
  sana
  gustuhin
  umaasa
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  ____nina Sarah at Carol na maging diwata.
  umaasa
  gusto
  usto
  sana
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Ang shampoo, toothpaste at lotion ay ______ na pangngalan.
  di-pamilang
  mabibili
  pamilang
  gamit
  30s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Baso, plato, at kutsara ay _______ na pangngalan.
  mabibili
  pamilang
  di-pamilang
  gamit
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Ano ang kaibahan sa mabibilang at di-mabibilang na pangngalan?
  Walang kaibahan.
  Magkaiba ang dami.
  Ang mabibilang ay pwedeng bilangin at ang di-mabibilang ay hindi mabibilang.
  Iba- ibang lagayan ng panukat.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Bakit mahalagang pag-aralan ang pagbibilang?
  para sumikat
  upang yumaman
  para pagtawanan
  hindi madadaya
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Kapag hindi ka pa marunong bumasa, ano ang gagawin mo?
  Walang gagawin dahil ito ay mahirap na gawain.
  Mangopya sa kaklase.
  Makinig at matuto.
  Hihintayin nalang ang panahon na matuto.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q16
  “Siya ay nakatira sa bukiring bahagi ng Batangas 2”, ito ay __________ o pinangyarihan ng kuwento.
  tauhan
  suliranin
  pangyayari
  tagpuan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q17
  “Sila ay nabuhay nang matiwasay magpasawalang - hanggan”, ito ay ang __________ ng kuwento.
  tagpuan
  pangyayari
  tauhan
  suliranin
  30s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Ano-anong mga detalye sa kwentong binasa o napakinggan ang kailangang isulat?
  pangyayari at tauhan
  tauhan, tagpuan, at pangyayari ng kwento
  tauhan at tagpuan
  tagpuan at pangyayari
  30s
  Edit
  Delete
 • Q19
  Kung ikaw ay gagawa ng kuwento tungkol sa COVID-19, alin sa sumusunod ang maaaring solusyon upang malutas ang pagkalat nito?
  Iaasa sa suwerte ang lahat.
  Iisipin lamang ang kaligtasan ng sariling pamilya.
  Gagawa ng inisyatibong paraan tulad ng pananatili sa bahay at magbibigay ng ayon sa nakakaya.
  Iaasa sa gobyerno at mga mayayaman ang pagtulong.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q20
  Ito ay parang tulang nakasulat ngunit kailangan ito ng sagot. Ano ito?
  rap
  kwento
  chant
  bugtong
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class