placeholder image to represent content

1st Periodical Test in MTB 3

Quiz by DYESABEL VALDEZ

Grade 3
Mother Tongue
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang salitang may wastong baybay.

  Ako ay isang ____________________________. 

  magg-aaral

  magaaral

  mangangaral

  mag-aaral

  30s
 • Q2

  Siya ay _______________ ng eroplano.

  gumugohit

  gumuguhit

  gumaguhit

  gomugohet

  30s
 • Q3

  Si Erly ang maghahanda ng ________________________.

  miyenda

  meryenda

  meyende

  merinda

  30s
 • Q4

  Magdadala ng ___________ si Tatay.

  pritas

  prututas

  prutas

  purutas

  30s
 • Q5

  Nagawa mo na ba ang iyong ___________?

  pruyekto

  proyekto

  priyekto

  poryekto

  30s
 • Q6

  Ang shampoo, toothpaste at lotion ay ______ na pangngalan.

  gamit

  pamilang

  di-pamilang

  mabibili

  30s
 • Q7

  Baso, plato, at kutsara ay _______ na pangngalan.

  gamit

  di-pamilang

  pamilang

  mabibili

  30s
 • Q8

  Ano ang kaibahan sa mabibilang at di-mabibilang na pangngalan?

  Iba ibang lagayan ng panukat.

  Walang kaibahan.

  Magkaiba ang dami.

  Ang mabibilang ay pwedeng bilangin atang di-mabibilang ay hindi mabibilang.

  30s
 • Q9

  Bakit mahalagang pag-aralan ang pagbibilang?

  para sumikat

  hindi pagtawanan

  hindi madadaya

  upang yumaman

  30s
 • Q10

  Kapag hindi ka pa marunong bumasa, ano ang gagawin mo?

  Walang gagawin dahil ito ay mahirap na gawain.

  Hihintayin nalang ang panahon na matuto.

  Mangopya sa kaklase.

  Makinig at matuto.

  30s
 • Q11

  Ito ay tumutukoy sa panauhin sa kuwento.

  tagpuan

  tauhan

  suliranin

  pangyayari

  30s
 • Q12

  Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kuwento.

  tauhan

  suliranin

  pangyayari

  tagpuan

  30s
 • Q13

  Ito ay tumutukoy sa banghay sa kuwento.

  tauhan

  pangyayari

  suliranin

  tagpuan

  30s
 • Q14

  Ito ay tumutukoy sa problemang kinahaharap ng tauhan sa kuwento.

  tagpuan

  tauhan

  pangyayari

  suliranin

  30s
 • Q15

  Ano ang iba pang tawag sa salitang salaysay?

  istorya

  suliranin

  tagpuan

  pangyayari

  30s

Teachers give this quiz to your class