placeholder image to represent content

1st SUMMATIVE TEST IN AP4-QUARTER 3

Quiz by Glaiden Mary Maramot

Grade 4
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 4
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP4PAB-IIIa-b-2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 1. ugnayang panlabas
  Pambansa
  Lokal
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q2
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 2. koleksyon ng basura
  Pambansa
  Lokal
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q3
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 3. pagtatayo ng mga paaralan
  Lokal
  Pambansa
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q4
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 4. pagpapataw ng parusa sa taong nagkasala
  Pambansa
  Lokal
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q5
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 5. mga asong pagala-gala
  Lokal
  Pambansa
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q6
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 6. kaayusan at kaligtasan ng buong bansa
  Pambansa
  Lokal
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q7
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 7. maayos na daan at tulay sa mga pangunahing lansangan sa bansa
  Pambansa
  Lokal
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q8
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 8. libreng mga modyul at aklat sa pag-aaral
  Lokal
  Pambansa
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q9
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 9. pangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa sa loob at labas ng bansa
  Pambansa
  Lokal
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q10
  Tukuyin kung pambansa o lokal na antas ng pamahalaan ang may saklaw ng sumusunod na mga sitwasyon: 10. paggawa ng ordinansa sa ikaaayos ng bayan
  Pambansa
  Lokal
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q11
  11. (Tama o Mali) Ang Pilipinas ay may pambansang pamahalaan na pinamumunuan ng Pangulo ng bansa.
  Mali
  Tama
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q12
  12. (Tama o Mali) Ang antas ng pamahalaan ay nahahati sa tatlo.
  Tama
  Mali
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q13
  13. (Tama o Mali) Ang sangay ng tagapagbatas ay binubuo ng dalawang kapulungan. Ito ay ang Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan
  Tama
  Mali
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q14
  14. (Tama o Mali) Tungkulin ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa.
  Mali
  Tama
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2
 • Q15
  15. (Tama o Mali) Mahalaga ang ginagampanan ng dalawang antas ng pamahalaan dahil ito ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa para sa nasasakupan.
  Mali
  Tama
  30s
  AP4PAB-IIIa-b-2

Teachers give this quiz to your class