placeholder image to represent content

2017 Mossos Examen

Quiz by Tomàs López

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1
  1. Quants anys va fer el passat mes de juliol de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona?
  C. 30
  A. 20
  D. 35
  B. 25
  30s
 • Q2
  2. Què estableixen les clàusules terra en relació amb un préstec hipotecari?
  C. Els interessos màxims a pagar en les quotes encara que els interessos ordinaris pugin.
  D. Els interessos mínims a pagar en les quotes encara que els interessos ordinaris baixin.
  A. L’EURIBOR.
  B. L’IRPF.
  30s
 • Q3
  3. La deontologia professional és:
  D. Un conjunt de serveis al ciutadà.
  A. Un conjunt de normes i reglaments.
  B. Un codi de primers auxilis.
  C. Un conjunt de regles i principis ètics.
  30s
 • Q4
  4. La Sala de Coordinació Interpolicial de Catalunya va ser creada per:
  B. Conèixer la delimitació de les funcions policials.
  A. Possibilitar la coordinació policial en l’àmbit institucional.
  D. Preparar i liderar les reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya.
  C. Possibilitar la coordinació policial en l’àmbit operatiu.
  30s
 • Q5
  5. L’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que en matèria de seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legislació estatal, correspon a la Generalitat:
  A. La inspecció i la sanció de les activitats de seguretat privada que s’acompleixen a Catalunya.
  D. La creació i autorització de joc i apostes i llur regulació.
  B. La creació i organització de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
  C. La regulació, planificació i execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil.
  30s
 • Q6
  6. Quin dret tracta de garantir l’àmbit de privacitat de la persona dins l’espai físic del seu domicili:
  B. El dret a la llibertat.
  C. El dret a la inviolabilitat del domicili.
  D. El dret al secret de les comunicacions.
  A. El dret a la intimitat.
  30s
 • Q7
  7. Quin comte, fundador del Casal de Barcelona, reuní diferents comtats i repoblà les planes interiors de la Catalunya central?
  B. Guifré el Pilós.
  C. Borrell II.
  D. Carlemany.
  A. Carles Martell.
  30s
 • Q8
  8. A Catalunya, cap al final del segle XVIII, es va començar a popularitzar el treball en el sector:
  B. Del cotó.
  A. De la llana.
  C. Del lli.
  D. Del cànem.
  30s
 • Q9
  9. La regulació de les competències de la Generalitat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de l’any 2006, estableix que les competències de la Generalitat són de tres tipus:
  B. Compartides, executives i organitzatives.
  D. Compartides, executives i transmissibles.
  A. Inclusives, compartides i executives.
  C. Exclusives, compartides i executives.
  30s
 • Q10
  10. Els principis que configuren el poder judicial són:
  A. La legalitat i la imparcialitat.
  C. L’exclusivitat i la unitat jurisdiccional.
  D. L’especialització i la compatibilitat.
  B. La independència i la mobilitat.
  30s
 • Q11
  11. La INTERPOL és una organització policial:
  B. D’àmbit mundial per prevenir, detectar i combatre el delicte.
  D. Que intervé exclusivament en assumptes policials d’àmbit europeu.
  A. Que centralitza les informacions i documentacions sobre delinqüència entre les diferents comunitats autònomes.
  C. Que intervé en assumptes de caràcter policial i polític.
  30s
 • Q12
  12. La popular festa de l’Aquelarre que celebra l’any 2017 la seva 40a edició, té lloc a la ciutat de:
  A. Lleida.
  C. Cervera.
  D. Figueres.
  B. Tàrrega.
  30s
 • Q13
  13. La unitat local bàsica de l’organització territorial és:
  B. La vegueria.
  A. La província.
  C. El municipi.
  D. La diputació.
  30s
 • Q14
  14. Són institucions catalanes de rellevància estatutària, entre d’altres:
  D. La Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Consell General Judicial.
  B. El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges i el Consell de Telecomunicacions de Catalunya.
  A. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell Intercomarcal de Catalunya.
  C. El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes.
  30s
 • Q15
  15. El Consell de Cent, una institució molt representativa de l’administració local de Barcelona, estava compost:
  D. Pels cinc consellers que governaven la ciutat.
  B. Per cent prohoms de la ciutat.
  C. Per l’estament religiós.
  A. Per l’estament militar.
  30s

Teachers give this quiz to your class