placeholder image to represent content

2021-2022 AP 4th Quarter exam

Quiz by Jayson M. Temporal

Grade 7
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 7
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP7KIS-IVj-1.26

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang bansang sumakop sa Pilipinas sa loobng 333 taon.

  United States of America

  Spain

  Netherlands

  Japan

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q2

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang manlalayag na naglakbay gamit ang rutang pa-Kanluran at napakapagpatunay na bilog ang mundo.

  Ferdinand Magellan

  Lapu Lapu

  Basco da Gama

  Miguel Lopez de Legazpi

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q3

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas kung saan pinagbabayad nila ng buwis ang mga katutubo. Ilan sa maaaring ipambayad ay ginto, mga produkto at mga ari – arian.

  polo y servicios

  tributo

  reduccion

  krusada

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q4

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang patakaran ng mga Espanyol kung saan sapilitang pinagtatrabaho ang mga kalalakihang Pilipino na may edad 16 hanggang 60.

  tributo

  reduccion

  polo y servicios

  krusada

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q5

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang paraan ng pananakop na ginamit ng mga Dutch sa Indonesia kung saan pinag-aaway-away ng nila ang mga lokal na pinuno o mga naninirahan sa isang lugar upang mas madali niya itong masakop. 

  Divide and rule policy

  Tributo

  Sphere of influence

  Culture System

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q6

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang patakarang matagal ng ipinatutupad ng China kung saan inihihiwalay nito ang kaniyang bansa mula sa daigdig.

  open door policy

  sphere of influence

  culture system

  isolationism

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q7

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ay tumutukoy sa patakaran kung saan nangingibabaw ang karapatan ng Kanluraning bansa na kontrolin ang ekonomiya at pamumuhay ng mga tao sa mga rehiyon ng China.

  Culture system

  Sakoku

  Sphere of influence

  Isolationism

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q8

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang naging tawag sa pamumuno ni Emperador Mutsuhito sa Japan na ang ibig sabihin ay enlightened era.

  Meiji era

  Nara era

  Kyoto era

  Edo era

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q9

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang lugar sa Pilipinas na hindi nagawang sakupin ng mga dayuhan sa panahon ng kolonyalismo at imperyalismo.

  Luzon

  Mindanao

  Palawan

  Visayas

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q10

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang lihim na samahan na itinatag ni Andres Bonifacio sa panahon ng himagsikan.

  Ilustrado

  La Solidaridad

  KKK

  Guerilla

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q11

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Siya ang Espanyol na nagtagumpay namasakop ang Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagsanduguan sa mga lokal na pinuno at paggamit ng dahas.

  FerdinandMagelan

  Prinsipe Henry

  Miguel Lopez de Legazpi

  Basco da Gama    

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q12

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ang mga sumusunod ay mga bansang sumakop sa bansang Indonesia maliban sa isa.

  Spain

  England

  Portugal

  Netherlands

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q13

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang kompanyang itinatag ng pamahalaan ng Netherlands noong 1602 upang pag-isahin ang mga kompanya na nagpapadala ng paglalayag sa Asya.

  American East India Company

  Dutch East India Company

  British East India Company

  French East India Company

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q14

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ay isang halamang gamot na ipinasok ng mga British sa China na kapag inabuso ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan.

  dried leaves

  marijuana

  nicotine

  opyo

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26
 • Q15

  Basahin at unawaing mabuti ang tanong. I-click ang titik ng tamang sagot.

  Ito ang patakarang iminungkahi ni John Hay, Secretary of State ng United States na ipatupad sa China kung saan ay magiging bukas ang China sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa na walang sphere of influence rito.

  Isolationism

  Open Door Policy

  Close Door Policy

  Sphere of influence

  120s
  AP7KIS-IVj-1.26

Teachers give this quiz to your class