placeholder image to represent content

2023 第九课 练习(二)

Quiz by waraporn saejung

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
7 questions
Show answers
 • Q1

          yào huàn dìtiě                        qùtiān’ānmén                         

  我们要换地铁 1 号(                    )去天安门。

       

              

  线

  30s
 • Q2

  zhèr     gōnggòng                      chē                                    

  这儿有公共                   车吗

                

  30s
 • Q3

  zánmen néng                           chē                      

   咱们能  (                            )车去吗?

   

                            

                

  30s
 • Q4

  gēn wàiguó péngyou                       liáotiān 

  我跟外国朋友(                               )聊天。

  用英语           

  用筷子kuàizi

  30s
 • Q5

     zuò gōnggòng qìchē                            

  我坐公共汽车       (                              )。

  去公园

  用毛笔

  30s
 • Q6

      kěnéng’è le ,(                                )zhǎo diǎnr dōngxi chī

   你可能饿了,(                                      )先找点儿东西吃。          

                                                

  可以

  30s
 • Q7

                yínháng gāi zuò (                     )lù chē                 

  问,去银行该坐(                               )路车?

  多少

  30s

Teachers give this quiz to your class