Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Tama o Mali

  Ang bilang ng populasyon ng isang lalawigan ay hindi nagbabago sa pagdaan ng panahon.

  freetext://Mali

  30s
 • Q2

  Tama o Mali

  Ang isang lalawigan ay nagiging isang opisyal na lalawigan sa bisa ng isang batas.

  freetext://Tama

  30s
 • Q3

  Tama o Mali

  Maaaring magbago (mabawasan o madagdadagan) ang mga bayan o lungsod na nasasakupan ng isang lalawigan.

  freetext://Tama

  30s
 • Q4

  Tama o Mali

  Ang pangalan ng isang lalawigan ay maaaring magmula sa isang kilalang tao, dayuhang salita at direksiyon o katutubong salita.

  freetext://Tama

  30s
 • Q5

  Tama o Mali

  Ang isang produkto mula sa lalawigan ay maaaring makarating sa ibang lalawigan  dahil sa mga lansangan.

  freetext://Tama

  30s
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang hindi dahilan kung bakit naitatag at nagbago ang mga rehiyon?

  pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan.

  paglaki ng populasyon

  wala sa nabanggit

  pangangailangang pangkasalukuyan

  30s
 • Q7

  Ito ay salitang Sebwano para sa mga katutubo.

  Lunod

  Lumid

  Lungad

  Lumad

  30s
 • Q8

  Ang La union ay mula sa salitang Espanyol na union na ang ibig sabihin ay "_____________"

  pinagtulungan

  pinag-iwanan

  pinagkuhanan

  pinagkaisa

  30s
 • Q9

  Ang lalawigan na nagmula sa salitang Sugbu?

  Sorsogon

  Cebu

  Sulu

  Samar

  30s
 • Q10

  Ito ay kaugaliang Pilipino na pagtutulungan ng marami para matapos ang isang gawain na kusang-loob na ibinibigay at wala ring hinihintay na kapalit.

  freetext://bayanihan

  30s
 • Q11

  Ang norte ay tumutukoy sa ______________.

  hilaga

  silangan

  kanluran

  timog

  30s
 • Q12

  Ang occidental ay tumutukoy sa ______________.

  hilaga

  silangan

  timog

  kanluran

  30s
 • Q13

  Ang oriental ay tumutukoy sa ______________.

  hilaga

  silangan

  kanluran

  timog

  30s
 • Q14

  Ang sur ay tumutukoy sa ______________.

  silangan

  timog

  kanluran

  hilaga

  30s
 • Q15

  Ito ay ang pagpapalitan ng produkto at paninda.

  scrambled://KALAKALAN

  30s

Teachers give this quiz to your class