placeholder image to represent content

2nd Quarter - AP - #2

Quiz by BENGEN RAMIREZ

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
21 questions
Show answers
 • Q1
  Bakit ipanalaganap ang Kristiyanismo sa Pilipinas ng mga Espanyol?
  Upang mas madaling mapamahalaan ang kolonya
  Upang maipakita sa mga Pilipino na maka-Diyos ang mga Espanyol
  Upang magkaisa ang mga tao.
  Upang makapagpatayo sila ng mas maraming simbahan
  300s
 • Q2
  Ano ang ginawang paraan ng mga Espanyol upang mas madalli ang pagtuturo ng Kristiyanismo sa mga Pilipino?
  Sapilitan nilang itinuro ang Kristiyanismo sa mga Pilipino at pinarusahan ang hindi susunod dito.
  Hinikayat nilang lumipat sa sentro ang mga Pilipino na kung saan mas maraming simbahan at madali silang maabot ng mga prayle
  Inilipat sila sa mga bulubundukin.
  300s
 • Q3
  Ito ay isang mahalagang nagawa ng mga Espanyol upang turuang maging Kristiyano ang mga Pilipino, ang katesismong Katoliko. Ano ito?
  polo
  doctrina
  Reduccion
  pista
  300s
 • Q4
  Ito ang unang hakbang ng mga Espanyol sa pagtatatag ng kolonya. Ito ay isang lupa na nangangahulugang ipinagkatiwala. Ano ito?
  encomienda
  polo
  reduccion
  bandala
  300s
 • Q5
  Ano ang pangunahing tungkulin ng isang encomendero?
  Mangolekta ng buwis ayon sa itinakdang halaga
  Magparusa sa mga hindi magbabayad ng buwis
  Pasahurin ang mga nagtatrabaho sa polo
  300s
 • Q6
  Ang lahat ng lalaki na may gulang na 16 hanggang 60 ay kailangang magtrabaho ng walang bayad sa ilalim ng patakaran ng Espanya. Ano ang tawag dito?
  tributo
  sapilitang paggawa
  falla
  300s
 • Q7
  Maaaring malibre ang mga lalaking sasailalim sa sapilit ang paggawa kung sila ay makakabayad sa tinatawag na _______
  sapilitang paggawa
  falla
  tributo
  falua
  300s
 • Q8
  Ano ang kaugnayan ng reduccion sa Kristiyanisasyon ng mga Pilipino?
  Ang mga Pilipino ay inilipat para turuan ng sibilisasyon
  Sapilitan silang inilipat sa sentro upang makita ang pueblo
  Ang mga Pilipino ay sapilitang inilipat sa iisang lugar upang turuan sila ng Kristiyanismo.
  Inilipat sila sa sentro upang mamuhay ng masaya
  300s
 • Q9
  Anong mga lugar ang ipinatayo ng mga Espanyol upang lalong maging malapit ang mga Pilipino sa Kristiyanismo?
  Mga parke at palaruan
  convento at simbahan
  palengke at paaralan
  300s
 • Q10
  Ilang reales ang tributo o buwis noong una?
  8 reales
  18 reales
  12 reales
  10 reales
  300s
 • Q11
  Maliban sa salapi , ano pa ang maaaring ibigay bilang tributo?
  ginto
  mga produkto
  lahat ng nabanggit
  palay
  300s
 • Q12
  Ano ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa sapilitang paggawa?
  Natuwa sila dahil kinilala ang husay nila sa paggawa ng barko
  Nagustuhan nila ito dahil natutuo silang magtrabaho
  Marami sa mga Pilipino ang tumulong sa pagpapatupad ng sa pilitang paggawa
  Tinutulan nila ito dahil itoy sapilitan at walang bayad
  300s
 • Q13
  Ano ang naging masamang epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino?
  Mas naging masipag ang mga Pilipino dahil sapilitan ang kanilang pagggawa
  Naging maparaan ang mga bawat isa.
  Lumaki ang kita ng bawat pamilya dahil paggawa
  Nahiwalay ang mga kalalakihan sa kanilang pamilya
  300s
 • Q14
  Alin sa mga sumusunod na orden ng mga pari ang nanguna sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa panahong Kolonyal?
  Augustino
  Dominicano
  Recoletos
  Franciscano
  300s
 • Q15
  Ang reduccion ay binubuo ng:
  Paaralan, sementeryo, plaza, mall
  Sementeryo, mga tahanan, plaza, paaralan
  Simbahan, Munisipyo, tahanan ng mga pari, plaza, sementeryo
  Simbahan, plaza, subdivision, paaralan
  300s

Teachers give this quiz to your class