placeholder image to represent content

2nd Quarter Formative Test in Grade 1

Quiz by CID Office SDO Balanga

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang kabuuang bilang ng dalawang pangkat?

  Question Image

  8

  7

  9

  6

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Alin ang tamang pamilang na pangungusap sapangkat ?

  Question Image

  6  +  5 = 11

  4 + 6 = 10

  6  + 4  =10

  7 + 3 = 10

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Ano ang kabuuang bilang  kapag pinagsama ang 14 + 7 =___ ?

  20 

  21

  19

  22

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Ano ang nawawalang bilang sa patlang upang mabuo ang ekwasyon?            

                     ____       + 2  =   13

  12

  9

  10

  11

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  May 28 holen si Geli. Ibinigay niya ang 13 holen sa kanyang mga kalaro. Ilang holen ang natira sa kanya?

  14

  12

  13

  15

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Bibili si Zab ng lapis. Siya ay may walong piso. Ang halaga ng lapis ay sampung piso. Magkano pa ang kakailanganin niya upang makabili ng lapis?

  ₱3.00

  ₱1.00

  ₱5.00

  ₱2.00   

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ano ang wastong pamilang na pangungusap sa pangkat?

  Question Image

  9 - 4 = 5

  9 - 5  = 4

  8 - 4 = 8 

  10 -  5 = 4

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ano ang wastong pamilang na pangungusap sa pangkat?

  Question Image

  13 - 8  = 5

  12 -  8 = 4

  11 - 8  = 4

  12  -  7 = 5 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Alin ang katumbas na bilang na nagpapakita ng number sentence sa  larawan.

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Alin nagpapakita ng wastong kabaliktaran ng addition sentence?

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ang pagsasabi ng totoo ay tanda ng pagiging?

  a. magalang

  b. matapat

  c. malinis

  d. matipid

  c

  b

  d

  a

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Si Jane ay nagpapaalam sa kaniyang mga magulang tuwing siya ay aalis ng bahay. Siya ay ________?

  a. maingay

  b. magalang

  c. matapat

  d.pasaway

  b

  b

  c

  a

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Ang ____________ ay nagpapakita ng paggalang sa pamilya at nakatatanda.

  a. pagmamano

  b. pag-awit

  c. pagsaway

  d. pagsagot

  a

  d

  b

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ang __________ sa sinasabi ng nagsasalita ay pagpapakita ng paggalang sa kanila.

  a. pagbalewala

  b. pakikinig

  c. pagsaway

  d. pagtalikod

  d

  c

  a

  b

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Sino sa kasapi ng pamilya ang tinatawag na haligi ng tahanan at may tungkuling Maghanapbuhay para sa pamilya?

  A. Nanay

  B. Kuya

  C. Tatay

  D. Ate

  c

  a

  d

  b

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Sino ang nagtuturo sa mga mag-aaral ng mga aralin sa paaralan?

   

  A.   Guro

  B.   Dyanitor

  C.   Nars

  D.   Punongguro

  c

  b

  d

  a

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Si Riza ay maghuhugas ng kamay. Mula sa larawan pagsunud-sunurin ang tamang paghuhugas  ng kanyang kamay. Lagyan itong bilang 1 hanggang 4.

  Question Image

  a

  d

  b

  c

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Isalaysay nang may tamang pagkakasunod-sunod ang mga sumusunod na larawan.

  Question Image

  a

  b

  c

  d

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Alin sa mga sumusunod na bagay ang nagbibigay ng mataas na tunog?

  Question Image

  b

  a

  d

  c

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Ang ______ ay lumilikha ng tunog namataas.

  a. huni ng ibon                              c. tunog ng pito

  b. tunog ng biyulin                     d. huni ng baka

  a

  c

  b

  d

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class