placeholder image to represent content

2nd Quarter Formative Test in Grade 2

Quiz by CID Office SDO Balanga

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
18 questions
Show answers
 • Q1

  Ibawas ang 342 sa 376 , ano ang difference?

  a. 34            b. 22           c. 18            d.14

  d

  b

  a

  c

  30s
 • Q2

  Ano ang sagot sa 785 – 553  ?

  a. 1338       b. 242         c. 232         d. 198

  a

  d

  b

  c

  30s
 • Q3

  Ang 2 x 3 = 3 x 2 ay anong property ng multiplication?

  a. zero property

  b. identity property

  c. commutative property

  d. associative property

  b

  a

  c

  d

  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang  nagpapakita ng identity property?

  a.0 x 3        b.3+(4+5)             c.12 x 1                     d.3 x 5 =  5 x 3

  c

  b

  d

  a

  30s
 • Q5

  Ano ang tamang sagot sa sumusunod na illustration?

   4 ( 4, 8, 12, 16, 20, 24)

  a. 6 x 4

  b. 7 x 4

  c.8 x 4

  d.5 x 4

  a

  d

  b

  c

  30s
 • Q6

  Anong multiplication sentence ang angkop sa 4+4+4+4+4?

          

  a. 5 x 4   b. 3 x 5   c. 5 x 8   d. 4 x 6

  c

  a

  b

  d

  30s
 • Q7

  Dumating ang kamag-anak ninyo mula sa probinsiya. Ano ang dapat mong gawin?

  A. Dalhin sa isang mamahaling hotel upang sila ay masiyahan.

  B. Patuluyin sa inyong tahanan at tiyaking maginhawa at masaya ang kanilang panunuluyan.

  C. Pabalikin agad sa probinsiya matapos ipasyal sa magagandang lugar sa inyong pamayanan.

  D. Ihatid sa ibang kamag-anak upang doon sila tumuloy.

  a

  d

  b

  c

  30s
 • Q8

  May bagong pasok na mag-aaral sa inyong klase. Napansin mo sa oras ng recess na mag-isa siyang kumakain sa isang sulok ng inyong silid-aralan. Anoang pinakamainam mong gawin?

  A. Lalapitan siya at kakausapin.

  B. Hindi siya papansinin.

  C. Isusumbong siya sa guro.

  D. Pagsasabihan siya na hindi maganda ang ganoong pag-uugali.

  b

  c

  a

  d

  30s
 • Q9

  Nakita mong nahihirapang magbuhat si Aleng Beng ng kaniyang mga pinamili. Ano ang gagawin mo?

  A. Aakayin ko siya hanggang sa makarating sa kanilang bahay.

  B. Tutulungan ko siyang magbuhat ng kaniyang mga pinamili.

  C. Kukuwentuhanko siya hanggang sa makarating sa bahay nila.

  D. Magmamano ako kay Aling Beng.

  d

  c

  b

  a

  30s
 • Q10

  Nakita mong nagkamali sa pagsusulat ang iyong kaklase. Ano ang gagawin mo?

  A. Pahihiramin ko siya ng pambura.

  B. Papayuhan ko siya na ulitin niya ang kaniyang pagsusulat.

  C. Bibigyan ko siya ng bagong papel.

  D. Pahihiramin ko siya ng lapis.

  d

  b

  a

  c

  30s
 • Q11

  Ang nanay ay maraming labahin, ano ang dapat gawin ni ate?

  A. Huwag pansinin ang nanay.

  B. Tulungan ang nanay sa paglalaba

  C. Magtulog-tulugan na lamang.

  D. Wala sa nabanggit

  c

  d

  a

  b

  30s
 • Q12

  Pagod at gutom ang tatay pag-uwi sa bahay dahil sa dami ng kaniyang trabaho. Ano ang maari mong gawin?

  A. Hanapan ang tatay ng pasalubong

  B. Pagtataguan ang tatay.

  C. Ipaghahanda ito ng makakain atpagpapahingahin.

  D. Wala sa nabanggit

  c

  d

  a

  b

  30s
 • Q13

  Sina Charlie at Carlo ay kambal. Mahal nila ang isa’t isa. Lagi silang magkasama at naglalaro sa palaruan. Nagbibigayan sila sa lahat ng bagay. Sabay din silang nag-aaral ng aralin. Ang kambal ay laging magkasama sa lahat ng gawain. Ano ang angkop na pamagat ng teksto?

  A.   Laging Magkasama 

  B.   Ang Kambal  

  C. Mahilig Maglaro

  D. Ang Kambal na Sabay Mag-aral

  d

  c

  a

  b

  30s
 • Q14

  Ang buko ay isang puno na makikita saan man sa Pilipinas. Bawat bahagi nito ay maaaring mapakinabangan. Kagaya na lamang ng mga dahon nito na ginagawang tingting at katawan nito na ginagawang troso. Ang bunga nito ay maaring kainin at inumin kaya naman tinatawag rin itong puno ng buhay.  Ano ang angkop na pamagat ng binasa?

   

  A. Ang Bunga ng Buko

  B. Ang Puno ng  Buhay

  C. Ang Bahagi ng Buko

  D. Ang Troso ng Puno

  b

  d

  a

  c

  30s
 • Q15

  Ang ________________  ang isa sa pinakapaborito kong sakyan tuwing kami ay nagpupunta  sa peryahan. Ano ang angkop na baybay ng nasa larawan?

  A.  Tsubibo                                C. Tsubibu

  B.  Tsobibo                                 D. Tsobibu

  Question Image

  b

  a

  c

  d

  30s

Teachers give this quiz to your class