placeholder image to represent content

2nd Quarter Health #3

Quiz by Rowena Caparas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ang homoseksuwal ay ang pagkakaroon ng atraksiyon at pagkagusto ng isang tao sa kapwa niya kasarian
  TAMA
  HINDI ALAM
  EWAN
  MALI
  30s
 • Q2
  Ang gonad ay tumutukoy sa glandula ng reproduksiyon.
  MALI
  TAMA
  HINDI ALAM
  EWAN
  30s
 • Q3
  Ang katawan ng babae ang nagdedesisyon kung ang magiging anak ay babae o lalaki.
  MALI
  HINDI ALAM
  MALI
  EWAN
  30s
 • Q4
  Ang sex ay tumutukoy sa katayuang biyolohikal o kasarian ng tao tulad ng lalaki at babae.
  HINDI ALAM
  MALI
  TAMA
  EWAN
  30s
 • Q5
  Ang gender-normative ay katanggap-tanggap na pag-uugali sa lipunang kinabibilangan.
  MALI
  HINDI ALAM
  TAMA
  EWAN
  30s
 • Q6
  Ang ay ugali na sumasang-ayon at katanggap-tanggap sa paniniwala at kultura ng isang grupo, pamayanan o lipunan.
  gender nonconformity
  gender equality
  gender
  gender normative
  30s
 • Q7
  Ito ay tumutukoy sa kasarian ng tao batay sa saloobin, damdamin at kaugalian batay sa kultura at paniniwala.
  gender normative
  gender equality
  gender
  normative
  30s
 • Q8
  Tumutukoy sa katayuang biyolohikal o kasarian ng tao katulad ng lalaki, babae o intersex.
  sex
  sex-chromosomes
  gonad
  chromosomes
  30s
 • Q9
  Isang kahihiyan sa pamilya ang pagkakaroon ng bakla o lesbianang anak ay isang halimbawa ng ___ ?
  gender
  gender sensitivity
  gender nonconformity
  gender equality
  30s
 • Q10
  Ito ay tumutukoy sa galandula ng reproduksiyon.
  gender
  sex
  gonad
  eggs
  30s
 • Q11
  Ang gonad ng mga lalaki ang gumagawa ng _______.
  obaryo
  cell
  itlog
  sperm cell
  30s
 • Q12
  Ito ang malasinulid na bahagi ng DNA na nagdadala ng mga katangian ng isang tao.
  sex
  sperm cell
  obaryo
  sex chromosomes
  30s
 • Q13
  Ang isang tao ay may______ na pares ng chromosomes at dalawang sex chromosomes.
  25
  23
  26
  24
  30s
 • Q14
  Ito ay tumutukoy sa glandula ng reproduksiyon ng isang babae.
  itlog
  testis
  obaryo
  sperm cell
  30s
 • Q15
  May________obaryo ang babae na naglalabas ng hinog na itlog.
  dalawa
  tatlo
  apat
  lima
  30s

Teachers give this quiz to your class