placeholder image to represent content

2ND QUARTER PRETEST

Quiz by Diony Gonzales

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtupad ng pangako?

  Hindi dumating si Mario sa tinanggap na paanyaya.

  Kahit medyo umuulan ay sinikap ni Daniel na makipagkita sa kausap sa eksaktong oras ng usapan.

  Nagsasabi si Liza na hindi siya makakarating sa usapan.

  Nahuli si Carla sa oras ng usapan.

  30s
 • Q2

  Ano ang pinagtitibay ng “Palabra de honor?"

  Pagtupad sa pangako.

  Pagsunod sa utos.

  Pagmamalaki sa magagawa.

  Pagbabago ng pasya.

  30s
 • Q3

  Paano tinutupad ang isang pangako ?

  May hinihintay na kapalit na kapakinabangan.

  Walang interes at pagpapakasakit.

  May pagpapahalaga at pagsunod.       

  May pagkukulang at pag-aalinlangan.

  30s
 • Q4

  Sino ang makikinabang kapag ikaw ay marunong tumupad sa isang usapan?

  sarili mo lang

  ang iyong kapwa

  walang makikinabang

  ikaw at ang iyong kapwa

  30s
 • Q5

  Ano ang ibig sabihin ng “sa bawat kilos at salita ay may pananagutan?”

  May pagmamahal sa kapwa

  May kabutihan na dapat ipakita

  May isang salita sa pangako at responsibilidad na dapat ipakita at gawin

  May kakayahan na gawin ang tama at mali

  30s
 • Q6

  Nagkagalit sina Nilo at Lito. Naunang maghamon ng away si Lito dahil sinabi ni Nilo sa kanya na hindi kapani-paniwala ang matataas na marka na nakuha niya. Nauwi sa away sa pagitan nilang magkaibigan. Paano kaya  malulutas o maaayos ito?

  Pagharapin silang dalawa, alamin ang sanhi ng gulo at pagbatiin

  Huwag na lamang silang pansinin upang hindi lumaki ang gulo

  Daanin na lamang sa paligsahan ang kanilang away

  Tawagin si Nilo at siya ang pagalitan

  30s
 • Q7

  Matalik na magkaibigan sina Mark at Luis. Sa tuwing magkakaroon sila ng pangkatang gawain, nais  ni Mark na desisyon lamang niya ang masunod. Bilang kaibigan, paano niya papayuhan si Mark?  

  Pagagalitan siya at sasabihin na siya na lamang gumawa ng gawain

  Sasabihin na lilipat na lamang sila sa ibang pangkat

  Sasabihan ko siya na huwag na lamang gumawa ang pangkat

  Mahinahong kakausapin ang kaibigan at sasabihin na pakinggan ang opinyon ng lahat

  30s
 • Q8

  Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga mo sa iyong kaibigan na kahit siya ay may katangian  na minsan di kayo nagkakaunawaan?

  Kailangan mainis at ipakita na hindi mo nagustuhan ang pinakitang  ng ugali nya sa iyo.

  Kailangan may pagpapatawad, pagmamahal at pagtanggap kung anong ugali ng isa’t-isa.    

  Hahanap ka na lang ng  ibang kaibigan kahit  matagal at malalim na ang inyong pinagsamahan.

  Walang kang pakialam dahil ugali naman niya iyon.

   

  30s
 • Q9

  Namatayan ng mahal sa buhay ang iyong kaibigan. Ikaw ay nasa probinsiya nang nangyari iyon at matatagalan pa ang inyong paguwi. Ano ang iyong dapat gagawin?

  Kakalimutan siya bilang kaibigan.

  Iiwasan ang tawag ng kaibigan at hindi magpaparamdam.

  Gagamitin ang cellphone at internet upang kumustahin at damayan siya.

  Pakikiusapan ang nanay na umuwi nakaagad upang masamahan ang kaibigan.

  30s
 • Q10

  Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng pagiging matapat sa kaibigan, MALIBAN sa isa:

  Ipagkalat ang nalaman na sekreto tungkol sa kanyang pagkatao.

  Unawain ang kamalian ng iyong kaibigan.,

  Damayan siya sahirap at ginhawa, sa lungkot at saya.

  Bigyan ng oras at panahon na pakinggan ang hinaing ng kaibigan.

  30s
 • Q11

  Binaha ang inyong lugar dahil sa bagyong Ulysses. Inabot ng baha ang bahay ng iyong kaibigan, samantalang ikaw ay hindi. Ano ang dapat mong gawin?

  Panoorin lang habang tumataas ang tubig sa kanila.

  Patuluyin sa inyong bahay ang pamilya ng iyong kaibigan.

  Sabihin sa kaibigan na maraming tao na sa inyong bahay.

  Sasabihin sa kaibigan na nabaha din kayo.

  30s
 • Q12

  Masyadong nalungkot ang iyong kaibigan at nawalan ng pag-asa dahil sa nangyari sa kanilang  pamilya dulot ng pandemya. Paano mo mapapagaan ang kanyang kalooban?

  Sasabihin ko sa kanya nahuwag malungkot.

  Papayuhan ko siya na huwag mawalan ng pag-asa, manalig sa Diyos at malalagpasan  din ang mga pagsubok

  Pasasayahin ko siya.

  Lahat ng pagpipilian ay tama.

  30s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod  ang nagpapakita ng pagiging matapat na kaibigan?

  Kaibigan mo lamang siya kung may kailangan ka.

  Patawarin siya kapag nakagawa ng pagkakamali sa iyo.

  Pakialaman ang pribadongbuhay ng iyong kaibigan.

  Pintasan at siraan ang iyong kaibigan sa ibang tao.

  30s
 • Q14

  Matalik na magkaibigan sina Allan at Ariel. Sa tuwing magkakaroon sila ng pangkatang  gawain, nais ni Allan na desisyon lamang niya ang dapat na masunod. Bilang isang tapat na kaibigan, paano papayuhan ni Ariel si Allan?

  Sasabihin na lilipat na lamang siya sa ibang pangkat.

  Sasabihan ko siya na huwag na lamang gumawa ang pangkat.

  Mahinahong kakausapin ang kaibigan at sasabihin na pakinggan ang opinyon ng lahat.

  Pagagalitan siya at sasabihin na siya na lamang ang gumawa ng gawain.

  30s
 • Q15

  Alin sa mga sumusunod ang nagpamalas ng pagtanggap at paggalang sa suhestiyon ng iba?

   

  Pagpilit na opinyon lamang ang masusunod.

  Laging unawain at igalang ang palagay ng iba.

  Pumanig sa suhestiyon ng kaibigan kahit ito’y mali.

  Huwag igalang ang ideya ng iba.

  30s

Teachers give this quiz to your class