placeholder image to represent content

2nd Quarter: Quiz 2

Quiz by FRANCIS JAKE GONZAGA

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP10MK-IIe-7.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang kakayahan ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang piliin ang katotohanan at kung ano ang mabuti ayon sa kautusan Niya?

  Question Image

  Kalayaan

  Karunungan

  Materyal at Espirituwal

  Karunungan at Kalayaan

  60s
  EsP10MK-IIe-7.2
 • Q2

  Ano ang bahagi ng makataong kilos ang inaasahan sa ating mga tao na pinagkalooban ng dignidad ng Diyos?

  Question Image

  Gawin ang makapagpapasaya at makapagpupuno sa sariling interes.

  Mahalin ang sarili ng lubusan at tunguhin kung anong kailangan para sa pag-unlad ng personal na buhay.

  Igalangang dignidad ng ating kapuwa tao sa pamamagitan ng pagpili sa tama at paggawang mabuti sa iba.

  Kumilos nang naaayon sa personal na interes.

  120s
  EsP10MK-IIe-7.2
 • Q3

  Ano ang kaakibat ng kalayaang taglay ng tao upang pumili at makagawa ng desisyon?

  Question Image

  Kapangyarihan manipulahin ang bagay sa paligid

  Pananagutan at responsibilidad

  Kasiyahan at katuwaan

  Magagawa ang personal na naisin

  60s
  EsP10MK-IIe-7.2
 • Q4

  Ano ang pundasyon ng ating kahalagahan bilang tao?

  Question Image

  Dignidad

  Materyal na bahagi

  Batas Moral

  Espirituwal na bahagi

  60s
  EsP10MK-IIe-7.2
 • Q5

  TAMAo MALI: Ang lahat ng tao ay pinagkalooban ng isip at kilos-loob pati na ang ibang nilalang ng Diyos sa mundo.

  Question Image

  MALI

  TAMA

  60s
  EsP10MK-IIe-7.2
 • Q6

  Ano ang dahilan kung bakit pantay-pantay ang dignidad ng bawat tao?

  Question Image

  Kamunidad na kinabibilangan

  Magkakaiba ang kulturang pinagmulan

  Simbahan

  Iisa ang pinagmulan ng tao

  60s
  EsP10MK-IIe-7.2
 • Q7

  Noong nilikha ng Diyos ang tao, nahahati sa dalawang bahagi ang katauhan ng tao. Ano ang tawag sa mga bahaging ito?

  Question Image

  Materyal at Espirituwal

  Kalakasan at kahinaan

  Kakayahan at talento

  Isip at Personalidad

  60s
  EsP10MK-IIe-7.2
 • Q8

  Anong uri ng kilos ang tumutukoy sa mga kilos na hindi pinag-isipan o hindi ginusto?

  Question Image

  Acts of Man

  Human Acts

  Batas Moral

  Isip at Kilos-loob

  60s
  EsP10MK-IIe-7.2
 • Q9

  Anong uri ng kilos ang tumutukoy sa makataong kilos na boluntaryo o may pagkusa; pinag-iisipan, sinusuri, at malayang naisasagawa?

  Question Image

  Acts of Man

  Human Acts

  Conscience

  Freedom

  60s
  EsP10MK-IIe-7.2
 • Q10

  Ano ang  batayan o gabay ng tao upang malaman kung tama at mabuti ang kaniyang ginawa o gagawin?

  Question Image

  Human Acts

  Freedom

  Batas Moral

  Acts of Man

  60s
  EsP10MK-IIe-7.2

Teachers give this quiz to your class